Skicování – kresebná přípravná studie

Skicování – kresebná přípravná studie

  Skicování je kresba.   V našem kurzu malování budeme skicování vnímat jako načrtnutí hlavních objektů našeho námětu. Cílem je, kromě vlastního naskicování, rozmístění objektů na plochu, čili tvorba kompozice. Předkresba na plátně navazuje na vaši předem...