Art Klub

Skicování je kresba.

 

V našem kurzu malování budeme skicování vnímat jako načrtnutí hlavních objektů našeho námětu. Cílem je, kromě vlastního naskicování, dosáhnout optimálního tvaru a velikosti, ale i rozmístění objektů. skicováním edy začíná tvoření kompozice.

Předkresba na plátně navazuje na vaši předem zpracovanou kresebnou studii.

Skicování uplatníte v tvorbě obrazu dvakrát.

Poprvé ve chvíli, kdy přemýšlíte, jak bude váš příští obraz vypadat a pomocí skicování si ujasňujete rozložení objektů, upřesňujete kompozici. V této chvíli je skicování součástí přípravných prací. 

Podruhé, když na stojan postavíte podklad. Nyní je třeba přenést námět na plátno. Zhruba si podle své skicy nahodíte hlavní linie a tvary, tím si zajistíte jakési vodítko pro malbu. Zdůrazníte ta místa, na kterých záleží. Umístíte hlavní kontrasty a tvary. 

Při tom můžete použít tužku, pastelky, pastel suchý i olejový, rudku, uhel apod. a taky akvarel, temperu, kvaš či akryl aj. prostředky. 

Můžete na plátno skicu nanést jen v hrubých náčrtech nebo detailněji, to záleží na malíři, co potřebuje. 

Budete-li malovat jednoduchý krajinný námět, bude vám stačit jednoduchý náčrt. Při složitém motivu, si pomocí detailnější skici ujasníte mnohem více momentů, které jsou pro další práci důležité. Záleží na námětu a vašem stylu.

 

skica krajiny

Skicák – je blok s kvalitním papírem, kde si skicujete, trénujete zachycení okamžiku. Skicák je váš deník, váš kamarád. Používejte skicák, kdykoliv to jen jde. Skici si můžete různě doplnit poznámkami, skicovanou scénu můžeme vybarvit nebo ji nechat v jednoduché černobílé podobě, skicu můžete pak využít na další studie, jako černobílá studie, hodnotová studie, barevná studie …

Skica může doplňovat  fotografii místa nebo okamžiku, který nás něčím zaujal, skic může být k jednomu námětu několik a v různém provedení. Pak můžete s těmito skicami, kresbami dál pracovat a vytvořit si z nich definitivní verzi. To vše patří do přípravných prací k obrazu. 

U mě je to náhodná činnost, spíše spontánní, čmárání třeba při kávičce, to bývá časté. Málokdy skicuji v přírodě. V batohu toho nemívám mnoho, čím méně, tím lépe pro mě. V přírodě spíše zachycuji námět fotografií a pak s ní pracuji v ateliérku a vytvářím skicu, až když se rozhodnu, že tento námět budu malovat.

 

skica portrétu
skicování

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská