Skicování – kresebná přípravná studie

 

Skicování je kresba.

 

V našem kurzu malování budeme skicování vnímat jako načrtnutí hlavních objektů našeho námětu. Cílem je, kromě vlastního naskicování, rozmístění objektů na plochu, čili tvorba kompozice.

Předkresba na plátně navazuje na vaši předem zpracovanou kresebnou studii.

Skicování uplatníte v tvorbě obrazu dvakrát.

Poprvé ve chvíli, kdy přemýšlíte, jak bude váš příští obraz vypadat a pomocí skicování si ujasňujete rozložení objektů na obraze, upřesňujete kompozici. V této chvíli je skicování   součástí přípravných prací.

Podruhé, když na stojan postavíte podklad. Skicování si nahodíte hlavní linie a tvary, tím si zajistíte jakési vodítko pro malbu. Zdůrazníte ta místa, na kterých záleží. Umístíte hlavní kontrasty a tvary.

Při skicování můžete použít tužku, pastelky, pastel suchý i olejový, rudku, uhel apod. a taky akvarel, temperu, kvaš či akryl aj. prostředky. Je to na vašem rozhodnutí. Co tedy sledujeme skicováním: hlavní objekty a celkovou kompozici obrazu.

Můžete skicovat jen v hrubých náčrtech nebo detailněji, to záleží na malíři, co potřebuje.

Budete-li malovat jednoduchý krajinný námět, bude vám stačit jednoduchý náčrt. Při složitém motivu a složitější kompozici si pomoci skici ujasníte mnohem více momentů, které jsou pro další práci důležité. Záleží na námětu a vašem stylu.

 

skica krajiny

Skicák – je blok s kvalitním papírem, kde si skicujete, trénujete zachycení okamžiku. Skicák je váš deník, váš kamarád. Používejte skicák, kdykoliv to jen jde. Skici si můžete různě doplnit poznámkami, skicovanou scénu můžeme vybarvit nebo ji nechat v jednoduché černobílé podobě, skicu můžete pak využít na další studie, jako černobílá studie, hodnotová studie, barevná studie …

Skica může vhodně doplňovat naši fotografii místa nebo okamžiku, který nás něčím zaujal, skic může být k jednomu námětu několik a v různém provedení. Pak můžete s těmito skicami, kresbami dál pracovat a vytvořit z nich definitivní verzi kompozice pro svůj obraz. To vše patří do přípravných prací k obrazu. 

Skicování rozvíjí vaše vidění, vnímání, zručnost a rychlost vaší ruky.  

skica portrétu
skica venkova

Skicujte a milujte své skicování. 

skicování
sedící a čtoucí dívka

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská

Osobní Fotografie

Marie Veselská

Malíř  a  lektor

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.