Skicování – kresebná přípravná studie

autor: | 6. 01. 2022 | Skicování

Skicování je kresba.

V našem kurzu malování budeme skicování, vnímat jako rychlé načrtnutí hlavních objektů našeho námětu a celkové zpracování kompozice zamýšleného obrazu.

Skica je vlastně kresebná studie. A jako studii budeme skicování vnímat, z toho plyne, že v ní nemusí být všechno, co chceme na obraze mít.

Skica jako přípravná studie před malbou

Skicování uplatníte v tvorbě obrazu dvakrát. Ve chvíli, kdy přemýšlíte jak bude váš příští obraz vypadat a pomocí skicování si ujasňujete rozložení objektů na obraze, upřesňujete kompozici. V této chvíli je skicování součástí přípravných prací.

Skica jako vodítko při prvních tazích štětcem

A podruhé, když na stojan postavíte podklad. Skicování si nahodíte hlavní linie a tvary, tím si zajistíte jakési vodítko pro malbu. Zdůrazníte ta místa, na kterých záleží. Umístíte hlavní kontrasty a tvary.

Při skicování můžete použít tužku, pastelky, pastel suchý i olejový, rudku, uhel apod. a taky akvarel, temperu, kvaš či akryl aj. prostředky. Je to na vašem rozhodnutí. Co tedy sledujeme skicováním: hlavní objekty a celkovou kompozici obrazu.

Můžete skicovat jen v hrubých náčrtech nebo detailněji, to záleží na malíři, co potřebuje.

Budeme-li malovat jednoduchý krajinný námět, bude stačit forma tvarově jednoduché skici. Při složitém motivu a složitější kompozici si pomoci skici ujasníme mnohem více momentů, které jsou pro další práci důležité. Záleží na námětu a vašem stylu.

 

skica krajiny

Skicák – je blok s kvalitním papírem, kde si skicujeme, trénujeme zachycení okamžiku. Skicák používáme na cestách, v plenéru. Skici si můžeme různě doplnit poznámkami, skicovanou scénu můžeme vybarvit nebo ji nechat v jednoduché černobílé podobě, skicu můžeme pak využít na další studie, jako černobílá studie, hodnotová studie, barevná studie …

Skica může vhodně doplňovat naši fotografii místa nebo okamžiku, jenž nás něčím zaujal, skic může být k jednomu námětu několik  v různém provedení a to vše patří do přípravných prací k obrazu. 

Skicování rozvíjí vaše vidění, vnímání, zručnost a rychlost vaší ruky.  

skica portrétu
skica venkova

Skicujte a milujte své skicování. 

skicování
sedící a čtoucí dívka

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská

Osobní Fotografie

Marie Veselská

Malíř  a  lektor

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.