Skicování – studie

Skicování – studie

Skicování je kresba.   V našem kurzu malování budeme skicování vnímat jako načrtnutí hlavních objektů našeho námětu. Cílem je, kromě vlastního naskicování, dosáhnout optimálního tvaru a velikosti, ale i rozmístění objektů. skicováním edy začíná tvoření kompozice....