Skicování – studie

Skicování – studie

Skicování je kresba.   V našem kurzu malování budeme skicování vnímat jako načrtnutí hlavních objektů našehonámětu. Cílem je, kromě vlastního naskicování je nejen dosáhnout optimálního tvaru a velikosti, ale i rozmístění objektů, čili tvorba kompozice. Předkresba...