Malujeme stíny

Malujeme stíny

Stíny v malování Vrhané stíny Existují dva typy stínů. Vrhané a vlastní tvarové Každý osvětlený objekt vrhá stín na nějaký jiný objekt, než je objekt, který stín vrhá. Stín vlastní (tvarový) Stín tvaru je stín objektu, který vzniká putováním světla, otáčením kolem...