Výstava

 

Výstava v Regionálním centru Hodonín se vydařila. I když se koná v období po koronavirové celostátní karanténě a začala vlastně za nouzového stavu. Karanténa opravdu zastavila vše, zastavila  a zrušila plánované organizované akce, mnohé se již neuskuteční, ale nevadí,  nové a jiné vzniká, jako tato výstava. Neplánovaně a spontánně pro občany města. Města co trošku ještě spí…..

 

Lidé se opět otevírají světu, sami sobě a novým zážitkům. To asi byl ten hlavní záměr, opět rozproudit život města Hodonína a v oblasti kulturního dění něcdo nastartovat a nebát se malé návštěvnosti, ale naopak ukázat, že je třeba  žít.  Vše se dostává do obvyklého stavu důvěry v sebe. Výstavu jsem nachystala velmi ráda.  Podařilo se tuto výstavu rychle promyslet, dát jí potřebný obsah a název. “ V romantické poloze“,  je její název a ponese tento název i dál. Výstava v červenci  pokračuje v sousedním městě Kyjově v Radniční galerii.

Na závěr této výstavy jsme ještě uskutečnili mini workshop olejomalby. Zdá se, že výstava i s workshopem zaujala a činnost Regionálního centra se více zviditelnila. V průběhu workshopu nás přišla navštívit regionální televize Slovácko – TVS – překvapení ! Nikdo je nevolal a ani nezval, neohlášená návštěva tohoto typu,  mě zaskočila, ale nakonec potěšila. Vždyť to znamená, že se o výstavě diskutuje…. Dívám se na vysílání TVS televize a uvědomuji si, že v průvodním textu si  komentátor spletl mé příjmení,  jsem na to zvyklá, takže to přecházím s úsměvem. Říkám si, vždyť to není až tak důležité, jak si kdo zapamatuje mé příjmení Veselská nebo Veselá, stále je to v rodině, má maminka totiž byla za svobodna Veselá a já jsem Veselská, díky mamince i Veselá …..tak i tak.

Workshop se vydařil

Workshop, dalo by se říci mini workshop. Jen málo odvážných se zúčastnilo, roušky se ještě musí nosit a  lidé jsou zmítáni více vlastním pocitem odpovědnosti než obavami.  Ale vznikla krásná atmosféra plná tvůrčího nadšení. Workshop byl na téma „ Namaluj si svůj obraz“, motiv si každý sám zvolil.  V průběhu našeho malování  nás  navštěvovali turisté, kteří zašli do regionálního centra, byly  to návštěvy, které nás propojovaly s celou republikou a nebylo jich málo. Tím se tento workshop odlišoval, od jiných kurzů. Uskutečnil se v průběhu mé autorské výstavy  přímo ve výstavních prostorách,  na konci června za koronavirové situace a ještě  trvajících opatřeních.  Při tom všem jsme čelili pohledům turistů a pak i  zvědavé  regionální televizi. Byl to velmi zajímavý víkend a velmi přínosný pro všechny zainteresované, přinesl krásná přátelství, plány a návrhy na další spolupráci mezi kurzisty , mnou a regionálním centrem. Tak uvidíme, zda probudíme tvůrčího ducha tohoto města.