Art Klub

Kontrola vlastní práce.

 

Prvním hodnotilem obrazu jsi ty. Odpověz si na otázky a odpovědi ti řeknou, zda obraz potřebuje ještě nějakou úpravu, zvýraznění nebo jiný zásah v jeho prospěch. Otázek je dost, ale každá má své opodstatnění. Se zkušenostmi se počet otázek sníží a zůstanou jen ty, které pro tebe budou těmi zásadními, ostatní již budeš zvládat automaticky. 

Tvůj názor?

Je důležitý tvůj dobrý pocit z hotového obrázku nebo je pro tebe důležitější názor druhých lidí?

Jde o tvé oblíbené téma?

Máš rád toto téma, které jsi maloval nebo jsi se do tohoto motivu nutil?  Do ničeho se nenuť, výsledek odráží tvou náladu.

Je kresba u motivu přesná?

Je  tvoje kresba motivu přesná? Podívej se na obraz ze všech možných úhlů a sleduj vztahy mezi objekty na obraze. Prozkoumej každé místo na obraze, najdeš-li něco divného, zkoumej proč se ti to zdá divné, odpověď nepřestávej hledat, až ji najdeš, neváhej a oprav chybu.

Měl jsi vizualizaci pro obraz?

Držel jsi se vizuálního konceptu? Jako například: světlé oblasti a pozadí. Vizuální koncept se netýká jen věcí, ale i nálady, atmosféry, celkové barevnosti – barevné kompozice obrazu.

Zkontroloval jsi vzdálenosti a hloubky?

Máš dobrý pocit ze zobrazení vzdálenosti a hloubky? Povedla se ti atmosférická perspektiva na nejvzdálenějším pozadí? Jak dopadly kontrasty v popředí? Jsou barvy ve vzdálených místech lomenější a v popředí sytější a živější? To vše je pro zobrazení vzdáleností prostoru důležité.

Držel jsi se tvarové rozmanitosti?

Máš v obraze rozmanité tvary? Nebo se ti stalo, že mnohé se opakuje, dochází k pravidelnosti a vytvořily se opakované vzory, zcela neúmyslně? Vzory by na tvé malbě být neměly, pokud to ovšem nebyl záměr.

Je hlavní motiv zachycen?

Zachytil jsi podstatu scény, řekl jsi, co jsi chtěl říci?

Měl jsi plán procesu malby?

Plánoval jsi celý proces malby? Skicování, kompozici, podmalbu, věděl jsi, kde budou tmavá místa, kde světlá. Držel jsi se nějakého svého postupu? Který jsi měl minimálně ve své hlavě?

Použil jsi vícero štětců?

Použil jsi dostatečné množství různých štětců? Byly různě velké, různého tvaru a charakteru? Nebo štětce moc nestřídáš? Stále stejné stopy štětce zklidňují, ale jsou-li po celém obraze, ztratí se dynamika, místa kde dynamiku čekáme, se stanou nudná.

Jak jsi zpracoval hrany?

Použil jsi pro vzdálené objekty rozostření jejich hran a naopak, u objektů v popředí je dostatečná ostrost hran? 

Jak dopadly textury povrchů

Každý povrch má svou vlastní texturu. Jsou tyto textury zřejmé? Například, je tráva travou a kámen v obraze, má strukturu kamene? 

Neuniklo tvé pozornosti světlo?

Sledoval jsi světlo ve svém obraze, odkud a kam jde? Zachytil jsi světelnou náladu prostředí?  (Letní den, pod mrakem, přítmí, proud světla na tmavé místo, atpod.) A nakonec, pokud jsou na objektech odlesky světla, nezapomněl jsi na ně?

Jak dopadly stíny?

Jak dopadly stíny? Nestalo se ti náhodou, že všechny stíny jsou stejné intenzity v rozmanitém prostoru? Použil jsi pro jejich vytvoření více barev? Nebo jsou všechny stejné. A mají být stejné nebo ne.

Jaká je čitelnost obrazu?

Je tvůj obraz i z dálky dobře čitelný? Zkus si dát obraz do vzdálenosti aspoň dvou metrů a dlouho se na něj dívej, uvědomuj si místa, která jsou jakoby zaražená, nečitelná, ztrácejí svou úlohu a jakoby nemají nic, co by řekly divákovi. Takové místo není dobré pro obraz, zkus se na to místo ještě jednou zaměřit.

Jak se cítíš?

Jestli to byla zábava a malování ti přineslo radost a relaxaci, pak je vše v pořádku.

 

 

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská