Technika vlámských mistrů, nazývaná taky lavírovaná a známe ji taky pod názvem vícevrstevná, vícevrstvá, či technika starých mistrů…..

Názvů je plno, ale jde o techniku malby, která se ustálila u vlámských mistrů a je používána dodnes. Ovšem je velmi náročná a tuto techniku ovládá daleko méně malířů než bychom čekali a taky tuto techniku vyučuje daleko méně mistrů malířů a lektorů. Je to logické.

Lavírovanou techniku poprvé použil Jan Van Eyck (narozen kolem roku 1390), který tak převedl technické prvky středověké malby do nové renesanční formy. Van Eyck položil základy pro nizozemskou malbu na více než 2 století (15 a 16 stol.).  Technika byla založena na modelování a lavírování hnědou barvou na světlejší imprimatuře. V závěru lavírované monochromatické podmalby jsou vysvětleny nejvyšší modelační vrcholy. Tak jako Eyck převedl středověkou malbu do renesanční, byla technika posléze transformována do malby barokní. Imprimatura v barokní malbě je tmavší, někdy zastává funkci polostínu a někdy dokonce i lokální barvy a tím určuje kolorit celého obrazu. Součástí této techniky byla i podmalba šedou barvou (tzv. Grisaille).

 

 

Mluvíme o vrstvách v malbě, jaké to tedy jsou

 

K tomu, abych vám co nejlépe přiblížila tuto náročnou techniku, vybrala jsem pro vás práci malíře Alexeje Antonova. Každý z následujících obrázků představuje jednu vrstvu práce. V této technice se dodržuje pravidlo, že než začne malíř malovat další vrstvu, musí předchozí vrstva důkladně uschnout. Vrstvy vám popíši následně.

 

Antonov 1
Antonov 2
Antonov 3 imprimitura
Antonov 4

První vrstvaHlavním úkolem kresby tužkou je vytvořit přesnou strukturu hranic mezi oblastmi světla a světla, světla a polotónů, polotónů a stínů a odlesků.

Druhá vrstva – Poté, co na plátně uděláte kresbu tužkou, nakreslete ji inkoustem.Imprimatura, první olejová vrstva, tužku smyje a kresba tuší zůstane jako první vrstva vašeho obrazu.Kresba tuší zůstane a umělec nemusí kompozici kreslit znovu.

Třetí vrstvaImprimatura je první olejová vrstva ve vlámské malířské technice. Imprimatura musí mít neutrální olivový odstín. Stupeň tmavosti nebo světlosti imprimatury by měl být zvolen ve vztahu k největší světlé ploše budoucího obrazu. Technika vytváření této vrstvy se výrazně liší od tradičního pojetí olejomalby: ačkoli je vaším médiem olejová barva, použijte ji, jako byste používali akvarel. Jde o velmi řídkou vrstvu.

Čtvrtá vrstva – podmalba. Spodní vrstva podmalby, tzv. Umber spodní vrstva. Pamatujte na zlaté pravidlo: další vrstvu vytváříte proto, abyste neopravovali chyby v předchozí vrstvě, ale vytváříte předchozí vrstvu, abyste si usnadnili práci v další vrstvě. Tato vrstva je taky velmi řídká.

Antonov 5
Antonov 6
Antonov 7
Antonov 8 detail

,

Pátá vrstva – Mrtvá podkladová paleta

Mrtvá vrstva – je vyrobena z Flake White, světlý okr, červený okr, pálená umbra, pruská modř a slonovinově černá. Cílem této podkladové vrstvy je polostín. Obraz musí vypadat, jako by jeho objekty byly osvětleny měsíčním světlem – olivově studená šedá barva.

Již jste zvolili tonalitu. Nyní se na to musíte spolehnout, to znamená, že musíte opakovat zvolenou tonalitu v mrtvé podložce. Korekce tonality můžete provádět bez radikálních změn. Světlo se aplikuje hustě, o půl tónu výše; stíny jsou velmi průhledné, o půl tónu nižší.

Šestá vrstvaHlavním principem první barevné vrstvy je, že byste měli udělat stínové oblasti tmavšími a barevnějšími. Osvětlené oblasti by měly být také světlejší a barevnější. Při práci na světlých plochách použijte více pastovité směsi.

Sedmá vrstva  – dokončovací

Dokončení Vrstva detailů textur, hustě aplikovaných zvýraznění, jasných odlesků a podpisu.                        V této vrstvě můžete použít další barvy. 

Právě v této fázi získávají naše předměty svou konečnou barvu a tvar. Práce pouze na nejsvětlejších zvýrazněných oblastech. Nyní můžeme v muzeu pozorovat zázrak, který nás ohromuje: optický mix barev díky průsvitnosti vrstev. V této fázi se obrázek právě zrodil a po celý život bude stále krásnější, protože všechny barvy mají tu vlastnost, že jsou postupem času stále průhlednější.

Nahoře, v obrázkovém přehledu, je jako poslední obrázek přidán záběr na detailní zpracování.                Tak to je technika vlámských mistrů, technika vícevrstvá. 

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská