Ohnisková oblast

 

Ohnisková oblast je přesně to místo, kam vedeme oko diváka.

Stejně jako u filmu. U filmu má hlavní postava maximální prostor a čas. Filmový příběh se obyčejně rozvíjí postupně, je to cesta, nitka vedoucí odněkud někam, po jednotlivých obrazech, posléze je hlavní postava jasná a divák se soustřeďuje na tuto hlavní postavu a stále se k ní vrací. Ostatní postavy mají mnohem méně prostoru. 

Malíř to má podobně. Malíř je vizuální vypravěč.

Pro obraz tvoří kompozici cíleně, taky tvoří nitku, cestu odněkud někam, vede diváka touto cestou do centra děje, k hlavnímu objektu, postavě, k zajímavému místu.

Chcete zdůraznit dvě věci na obraze? Tak to raději nedělejte. Obyčejně je to na úkor obou těch věcí. Vyberte jednu a tu považujte za ztěžejní, ostatní  objekty k ní přiřaďte nenápadně.  

Jak zajistíte, aby se ohniskové oblasti dostalo největší pozornosti?

Mám k tomu tyto rady:

Dejte tvarům v této oblasti vysoký kontrast a co nejvíce syté barvy.

Hlavní linie v malbě veďte postupně nebo přímo do této oblasti.

Oblast umístěte podle hlavních kompozičních pravidel, jako je pravidlo třetin nebo zlatý řez.

Krásné malování přeji.

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská