První úskalí malíře samouka

 

Motiv – nejlepší volbou je mít svůj vlastní, ale jsou možnosti. ….

Mít svůj motiv, mít svůj styl a být sama sebou

Vím,  že hledání motivu pro malování vlastního obrázku může být pro spoustu lidí oříškem a na druhou stranu i dobrodružstvím. Vyvstávají různé otázky a pochyby o zvládnutí tématu nebo naopak vzniká chuť namalovat si právě to, co jsem viděla a bylo to prostě wau, to bych chtěla mít namalováno. Častou cestou hledání  motivu je internet, ten nám nabízí  nespočet možností najít si obrázek různého typu, od krajiny, přes zátiší až k figurální malbě. Internetové motivy, zpracované malbou, bych brala jako cvičné. Něco, co si vyzkouším a jdu dál. Pak je jiná varianta – předloha je mi inspirací, obraz předělám zcela po svém. Proč? Protože nelze kopírovat, musíme respektovat autorská práva, můžete použít jako předlohu dílo umělce, který již není mezi živými a od jeho smrti uplynulo více než… přesně nevím kolik let, mám dojem 80 let, ale opravdu, přesně to nevím. I tak je třeba a obraz opatřit informací, dle koho byl namalován, jaký obraz byl předlohou.

Můžeš si vzít nějaký ten motiv od jiných autorů jako předlohu, ale jak říkám, ta předloha by měla být pouze inspirací, zvláště jde-li o žijícího autora. 

Něco jiného je styl malby. Můžeš mít velmi podobný styl malby, jako má jiný umělec. Na obrázcích nahoře, kde jsou ztvárněny ruce, je vidět, že jde o práce od různých malířů, kteří malují ve stejném stylu hyperrealismu. To je běžné, zejména  u velmi přesného hyperrealismu a podobných stylů. Máš-li chuť si namalovat přesně stejný motiv – čili kopii, stejně jak to má sám autor, pak si musíš napsat o dovolení a to dovolení musíš mít dokladováno.

Nejen z těchto důvodů radím, mít svůj vlastní motiv. Rovněž si dávej pozor na motivy fotografické, snaž se u nich dodržet stejné pravidlo. Celá řada malířů, pokud maluje například akty, si pozve fotografa, zaplatí modelky a na základě smluvního vztahu popsaného ve smlouvě se přesně určí práva všech zúčastněných.

Dalším důvodem,proč mít raději svůj motiv, je ten, že  motiv převzatý z internetu je už tak známý, tak zprofanovaný  internetem, že jeho umělecká hodnota se snižuje tím neustálým napodobováním, no a je-li zpracován nepříliš umělecky, tak ani nevyzní dobře, vyzní spíše jako kopie z kopie, horší je, že hodnota původního autorova díla se ztrácí v hlubině internetu.

Chci říci, ty sám zvyšuj na sebe nároky, dávej si větší úkoly, nic není zadarmo, ani posun ve tvé tvorbě. Vše začíná právě vlastním originálním motivem.

Jsou malíři malující jen krajinu z okolí svého města, vesnice, kraje, kde žijí.  Nebo malují jen krajinu českou. Pak jsou malíři cestovatelé, malují motivy viděné na svých cestách nebo jsou sniví  krajináři,  jejich styl vychází z krajiny, ale je modulován fantazií a styl se mění,  je osobitý a originální . To je všeobecně platné, tím se každý odlišujeme a dílo každého z nás je originální, už svým motivem a to je důležité. U portrétů bych doporučila nemalovat VIP hvězdy, osobnosti známé, je, to je sice hezké ukázat, že umíte vystihnout podobu, ale k čemu ten obraz pak slouží?  Ale jako cvičný úkol – ano. Snad jen na zakázku bych malovala takový obraz. Jen jednou jsem malovala zpěváka, kterého já obdivuji, Jarka Nohavicu, povedl se a naštěstí se i našel kupec. Představa, že bych malovala VIP hvězdy a měla byt plný těchto portrétů, to není pro mne.

Pokud bych měla poradit co malovat, tak máš-li rád přírodu, choď do přírody a maluj přírodu, máš-li rád květiny, máš zahrádku, zkoumej květiny a maluj květiny, není-li zahrádka a květiny jsou tvá láska,  je třeba si koupit nějaku tu kytičku a malovat podle ní.

Zrovna tak, jseš-li spíše na figurální malbu, tak trénuj v prostředí, kde je hodně lidí, choď mezi lidi, na koupaliště,  na sportoviště, do center lidského hemžení, tam se dívej a maluj. V různých pozicích, v různém prostředí, v různém světle. Těžší je to s portréty, tento trénink je třeba nepodcenit a dát tomu čas, takže prvními portrétovanými jsou zpravidla rodinní příslušníci. Portrét a figurální tvorba jsou nejvyšší level. Motivy vybírej pečlivě a uvážlivě. Dílo předávej až jsi přesvědčen, že je skutečně hotovo.

 Stále měj na paměti, že tvé motivy tě charakterizují.

Figurální motivy jsou všude kolem nás, kamarádka se obleče trošku nadčasově nebo do historických šatů a je motiv. Charismatičtí muži, vrásčité tváře moudrých stařenek a starců, dětské úsměvy  a ladné gesta mladých….. to jsou krásné motivy….. Ne není to tak jednoduché, ale je to krásné to naše malování…..

 

Vlastní motiv je nejlepší volba, například vlastní fotografie…

 

Osobní Fotografie

Marie Veselská

Malíř  a  lektor

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.