Art Klub

Umělá inteligence (Al).

 Al vstoupila do našeho života již před mnoha lety a setkáváme se s ní v mnoha oblastech života, tedy i v umění. V umění vidíme vliv umělé inteligence a přemýšlíme co dál. Dle mého, je potřeba si uvědomit, že programy, v kterých se dají tvořit digitální obrazy, vytvořil člověk. Ten, kdo tyto  programy využívá, je zase člověk. Tato díla může člověk dál využít a může je šířit různě, digitálně nebo tiskem. Tiskem se dostanou tato díla na trh, můžete si je koupit vytisklé na papíře, plátne a vzniklá i trh v digitálním prostředí. Obrázky se síří na sociálních sítích, na portálech digitálního umění apod. aniž by kdy byly vytisknuty. A dostanou se i do galerií. Jde o jiný druh umění?

Ano, je to digitální umění

V digitálním malování vznikají díla a ta jsou autorská, byť vznikla za pomoci nějakého programu. To je důležité si uvědomit.

Malíř  začínající, který se učí malovat, se ptá: „Je využití předlohy, vzniklé za pomocí Al nějak špatné nebo odsouzeníhodné. Nejde o vykrádání autorské tvorby?“     

 

 

 Můj názor ? Jde o autorskou tvorbu, jak jsme uvedli výše. Proto se chováme, jako u jiného malířského díla. Vy si můžete podle takové předlohy malovat a cvičit se v malbě. Pouze se díváte na předlohu, je to stejné, jako byste malovali podle jiného obrázku, fotografie, kdy předloha nevznikla vaší rukou. Samozřejmě vaše takto vzniklé dílo nemůžete považovat za čistě své autorské dílo, protože nevzniklo od počátku jen za vašeho přispění. Ale to již znáte. Takové dílo je prostě vaše výukové dílo, jako takové by nemělo být prezentováné jako vaše tvorba, nemělo by být vystavováno nebo dokonce prodáváno, jako vaše tvorba. To už by bylo proti autorskému právu.

Jak se na to dívá malíř, hotový umělec, který má svou autorskou tvorbu.

Umělec si je vědomý toho, že tvorba je autorská tehdy, když je od prvotního nápadu, od prvotní myšlenky jen a jen autorova práce. A samozřejmě taky ví, že jen autorská tvorba je ceněna a považována za umění hodné tohoto označení. Umělec se  inspiruje vším možným a může ho zaujmout i dílo vzniklé za pomoci Al, ale je mu to jen inspirací. S umělou inteligenci nemá umělec malíř žádný problém.

autor  Michael Vincent Manalo – digitální umělec, Taiwan

Michael Vincent Manalo 

Vzniká konkurence mezi malířstvím a digitálním malováním?

Další otázka je : Vytlačí díla umělé inteligence osobité ruční malířské umění? Budou si konkurovat?

Určitě si nemohou vzájemně konkurovat. Protože každé vzniká jiným způsobem. Opravdu, nemám tyto obavy. Jistěže bude těchto děl přibývat, budou nás obklopovat, budeme je vnímat jako moderní trend, ale malířské umění to není. Je to, svým stylem, rychlý způsob něco nadesignovat. Taky jsme si zvykli na počítačový grafický design, ale umělecká grafika to není, že. Vzniká něco, co nás může obohacovat ve všech možných směrech, je to vývoj. Je to zajímavé i krásné. Přijímám Al jako každý vývoj, který člověka posouvá a rozvíjí.

Může jít o obrázek hruška a jablko

autorka – Viktoria Solidarnyh,  digitální umělkyně, Ukrajina

 

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská