Teorie a faktické poznávání

16. 01. 2022 | Malba

 

Teorie je teorie, ale fakta jsou fakta

 

Teorie je poznatek či soubor poznatků o nějakém předmětu, k nimž se dospělo pomocí uvažování. Opakem či doplňkem teorie je faktické poznání. Teorie vychází tedy z poznatků, z faktů zjištěných praktickým  zkoušením a ověřováním.

Z toho co jsem nyní uvedla, je zřejmě, že chteme-li teorii pochopit, musíme ji ověřovat, nejlépe prakticky. Pak budeme vědět, jak tato teorie vznikla. Budeme si uvědomovat souvislosti a bude pro nás postupně snadné určit jak míchat určité odstíny.

 Co nám brání namíchat stejný odstín, jaký namíchal malíř v minulosti nebo  kolega malíř malující vedle nás.

1.  může to být barvami, každý maluje jinými barvami

2. může to být ředidly, oleji, gely – mohou být odlišné 

3. může to být jiným vnímáním barev, vnímání barev má každý jedinec jiné

4. může to být různým úhlem pohledu na malovaný předmět či motiv

5. může to být různou intenzitou světla

6. může to být naší různou náladou, počasím, ročním obdobím a mohla bych pokračovat……

 Tak se tím moc netrapte, namíchejte  odstín, který se nejblíže podobá vaší představě.

 

Proč barvy s určitým názvem nejsou stejné?

 

– barvy vyrábí celá řada  výrobců na celém světě, v různé kvalitě

– každý výrobce má své receptury, které se obsahově liší

– navíc výrobci se napodobují, kvalita ale mnohdy kulhá za  originálem 

– na renomované výrobce se můžete spolehnout, 

– mnohdy stejné názvy barev od dvou výrobců nemají stejnou recepturu

Proto budeme brát teorii vážně a při ní se budeme opírat o zkušenost, kterou máme se svými barvami a dobré je taky spolehnutí na vlastní  intuici.  

 

Co tvoří olejovou barvu

Barvu (tím myslím obsah tuby, kterou kupujete), tvoří pigment, oleje, plnidla, pryskyřičné látky, sušidla a jiné další prvky, které ovlivňují světlostálost, chroma, tažnost, schnutí, oxidaci, jemnost, rozpouštění v ředidlech, trvanlivost a další aspekty. To všechno je v barvách v různých obsahových poměrech, aby bylo dosaženo určitých vlastností.

Často se ptají mí studenti na jednu věc: „Které jsou ty primární barvy?“ Stále odpovídám stejně: „Červená, žlutá, modrá.“ A oni znovu, ale které to jsou. Chtějí odpověď, tohoto typu: to je tato tuba barvy, s  tímto označením. Tak takto to opravdu nejde říci. Nyní víte,  proč tomu tak je.  

primarni barvy

Ať se daří malování, Maruška

Nové články

Přidej se k malířům bez škol.

Nejlepšími motivy jsou vaše motivy. To je nejvíc, co obrazu můžete dát.

Vaše inspirace, vaše vnímání, vaše vidění věcí a souvislostí, dělá obraz jedinečným a originálním.


Teorie nemusí být nuda a ztráta času, může to být objevování nových cest.