V posledním díle našeho seriálu o kompozici se dostáváme ke Zlatému řezu a Fibonacciho posloupnosti.

V předchozím díle jsme naše povídání ukončili tzv. Dynamickou symetrií, která je založena na matematických vazbách. Jsme umělci a ne matematici, tak je možné, že si jen něco z toho vyzkoušíme a nebo vůbec ne. Možná se pokusíme  porozumět tomuto matematicky danému způsobu tvorby kompozice, ale jak znám umělce, tak většina, dá spíše na intuici. 

Přesto je tu Zlatý řez, který je taktéž dán matematickým vzorcem. Kdo by si pomyslel, že umění a matematika mohou mít tak úzké spojení? 

Zlatý řez v umění je jednou z nejúžasnějších věcí, se kterými se kdy setkáte. Vím o Zlatém řezu tolik, abych z něj byla uchvácena a úplně zmatena.

Je to jeden z těch konceptů, které rozsvítí váš mozek, když ho objevíte, ale je těžké ho pochopit, pokud nejste matematicky nakloněni.

Co je zlatý poměr?

Zlatý řez je poměr přibližně 1 ku 1,618 . To jsou pro matematiky nesmírně důležitá čísla. Co ale znamenají pro nás umělce?

Existují studie, které naznačují, že návrhy stanovené pomocí zlatého řezu jsou esteticky příjemné. Můžeme použít zlatý řez, abychom pomohli navrhnout naše obrazy?!

Výpočet

Pokusím se vše předat jednoduše (protože jako umělci nemusíme rozumět všem složitostem zlatého řezu). 

Zlatý řez lze vypočítat takto: {frac {a+b}{a}}={frac {a}{b}}ekviv varphi

Ten podivný symbol na konci představuje zlatý řez.

Tuto rovnici považuji za srozumitelnější v obrazovém formátu:

Zlatý řez - Výpočet

Takže a+b je k a jako   je k  b .

Pokračujte ve čtení, snáze to pochopíte, když to použijeme na určité situace.

Zlatý obdélník

Níže je  zlatý obdélník , což znamená, že délky stran jsou ve zlatém řezu. Pokud odeberete čtverec nalevo, zůstane další obdélník, který je také ve zlatém řezu. Takto by se dalo pokračovat do nekonečna.

Zlatý obdélník

Vytvoření zlatého obdélníku je snadné pomocí těchto kroků. 

Krok 1 – Vytvořte jednoduchý čtverec.

Krok 2 – Nakreslete čáru uprostřed čtverce.

Zlatý obdélník - Krok 1 a 2

Krok 3 – Uchopte kompas a umístěte jeden bod na průsečík uprostřed dole a táhněte dolů od okraje pravého horního rohu, jak je znázorněno níže.

Zlatý obdélník - Krok 4

Krok 4 – Dokončete zlatý obdélník.

Finále zlatého řezu

Fibonacciho sekvence

Následuje Fibonacciho posloupnost : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … Další číslo se najde sečtením dvou čísel před ním.

Když vezmeme libovolné dva po sobě (jeden po druhém) v posloupnosti,  jejich poměr je velmi blízký zlatému řezu.

Čím později jsou čísla v posloupnosti, tím více se blíží zlatému řezu.

Tento vztah mezi Fibonacciho sekvencí a zlatým řezem je znázorněn níže:

Zlatý řez

Zlatá spirála

Zlatá spirála je to, co nastane, když spirálu protáhnete zlatým obdélníkem.

Fibonacciho sekvence

Tuto spirálu lze nalézt v celé přírodě:

Zlatý Řez: ideál krásy | Aluška.org Zlatý Řez: ideál krásy | Aluška.org

Garden of Eden perfekcjonistyczna geometria roślin / natura | Przydatne  wskazówki i ciekawe informacje na każdy temat.

Použití zlatého řezu v umění

Nyní se můžeme dostat k některým ze zajímavějších aplikací zlatého řezu.

Zlatý řez byl používán umělci k nalezení esteticky příjemných oblastí, kam umístit naše objekty a zajistit rovnováhu v našich obrazech.

Oči Zlatého Obdélníku

Jednou z technik je použití „očí obdélníku“ k umístění objektů. Tyto „oči“ jsou níže označeny modře:

Zlatý řez

Další možností je rozdělit svůj obraz do devíti nestejných částí pomocí zlatého řezu. Připomíná vám to pravidlo třetin, máte pravdu, pravidlo třetin je od zlatého řezu odvozeno.

Poměr sloupců je 1:0,618:1. Stejně tak řádky.

Tento diagram pak můžete použít jako nástroj k zajištění rovnováhy v celé kompozici. Níže vám ukážu několik příkladů.

Toto je složitější verze pravidla třetin. Aplikace zlatého řezu a pravidla třetin je v „podstatě stejná“, ale raději to necháme v uvozovkách :).

 

 

Zlatý řez v obrazech

Leonardo da Vinci – obraz Poslední večeře

Da Vinci Poslední večeře ukazuje zlatý řez nebo proporce phi

 Michelangelo Buonarroti – obraz Stvoření Adama

Skladba zlatého řezu v Michelangelově Stvoření Adama

 Salvador Dali – obraz Svátost poslední večeře

Poslední svátost od Salvadora Dalího používá ve svém složení phi, zlatý podíl, stejně jako Leonardo Da Vinci v Poslední večeři

Georges  Seurat – obraz Koupání v Asnières 

Georges Seurat, Bathers at Asnières, 1884

 

Milí přátelé

Doufám, že vám tento seriál o kompozici pomůže pochopit důležitost kompozice jako takové, nejde jen o Zlatý řez, kterým jsem se zabývala v této poslední části .

Ale stejně jako u mnoha jiných uměleckých konceptů je Zlatý řez jen nástrojem, který vám pomůže. Nenechte se zaskočit, nebudete vždy muset dodržovat Zlatý řez, volba je vždy na vás. Články vnímejte jako možnosti, seznámení s nástroji a hlavně jako rozšíření svých poznatků a vědomostí.

Většina slavných obrazů nedodržuje Zlatý řez. Ale použitím Zlatého řezu můžete mít větší šanci, že váš obraz bude esteticky přitažlivý.

Já vám přeji krásné a radostné malování, vše ostatní přijde nebo dá o sobě vědět…..

 

 

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská