Art Klub

Pokračuji v našem seriálu o kompozici a dál probíráme designové prvky ovlivňující kompozici.

Hrany

Tvrdé a měkké hrany jsou charakteristickým znakem úspěšného realismu. Dokud nezvládnete hrany, bude vaše práce postrádat život. Úspěšné používání hran je často předělem mezi profesionálním a amatérským malováním.

To je to, co vidíme v přírodě, když hodnoty kolidují mezi objekty vpředu a těmi ve stínech a světlech v pozadí.

Kde se kříží dva tvary stejné hodnoty, okraje zmizí. Tak se nám „ztrácejí“ hrany.

Může jít o kreativní obsah přírodě a stromu

Textura

Prostě zábava! Textura, taky jeden z prvků, co mají vliv na kompozici.

Miluji simulaci vzhledu textury na skalách, stromech nebo jakémkoli jiném drsném, hrbolatém, hladkém nebo zvlněném povrchu. 

Může jít o kreativní obsah

Perspektiva / Hloubka / Prostor

Jedním z největších příspěvků k realistickému umění byl objev perspektivy. Získání přesného zobrazení perspektivy ve vašich obrazech je zásadní. Divák instinktivně pozná, zda je obrázek  v perspektivě zvlátnutý.

Zajímavé je, že k vytvoření efektu perspektivy můžeme použít mnoho dalších návrhových nástrojů.

Je to jeden z primárních nástrojů, které máme k vytvoření pocitu hloubky. Zajímavé je, že k vytvoření efektu perspektivy můžeme použít mnoho dalších návrhových nástrojů.

Například čáry, jako jsou plotové sloupky nebo kmeny stromů, mohou diváka přesvědčit, že ujíždějí do dálky, protože se zmenšují a zmenšují.

Některé ze strategií, které můžeme použít pro zobrazení prostoru nebo hloubky, jsou proporce; stínování (hodnoty); překrývání a zkratka; poloha a jasnost (myslím atmosférickou perspektivu).

Forma/Hmota

Slovo „forma“ se používá zaměnitelně pro všechny druhy prvků v umění. Pro naše účely se „forma“ vztahuje jak na fyzické a abstraktní tvary a předměty, tak na pozitivní a negativní tvary.

Stíny jsou abstraktní tvary, zatímco stromy jsou fyzické objekty. Obloha mezi větvemi je často negativní prostor, ale také tvoří tvary a hmotu, ty dotvářejí vzory v kompozici.

Pokračování v článku Skladba IV.

 

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská