V předchozím článku o kompozici – Skladba, jsem probrala co všechno ovlivňuje výstavbu kompozice a taky, že je mnoho konceptů a principů tvorby kompozice.

Nyní v této části se chci zabývat osvědčenými/populárními použitými koncepty. 

Podívejme se, jestli jim dokážeme porozumět.

Designové prvky

Začínáme s prvky designu, protože na ně je mnoho umělců nejvíce zvyklých.

Čáry

Linie jsou mnohem více než jen obrys objektů na našich obrazech. 

Měly by přispívat k neuvěřitelnému výrazu, rytmu, pohybu a harmonii v našich obrazech.

Mohou také vést diváka tam, kam chceme, aby se díval….jako na následujícím obraze, od stromu ke stromu.

Les

Každý strom se stává linií, každá drobná větev, každá funguje jako linie, které přispívají k energii a rytmu obrazu.

Ani čáry nemusí být pevné. Nejen, že okraje stromu jsou pevné a implikované, ale zelené a barevné tvary mezi stromy také vytvářejí linie. Jen v této malé části můžete vidět mnoho čar vytvořených tvary a tahy barvy.

Tvary

Každou plochu našich obrazů lze rozdělit do větších i menších tvarů. Čím efektivněji seskupujeme barvy, hodnoty a linie do abstraktních tvarů, tím lépe budou naše kompozice a malby plynout. Seskupování všeho do tvarů nám umožňuje oddělit naše myšlenky od zbytečných detailů v raných fázích malby.

Když přimhouříme oči, barva se rozplyne a hodnoty se seskupují do praktických tvarů.

Když přimhouříme oči, barva se rozplyne a hodnoty se seskupují do praktických tvarů. Tyto tvary pak můžeme použít k vytvoření zábavných cest naším obrazem.                Některé běžné tvary, se kterými se v přírodě setkáváme, jsou spirály, cikcaky, kruhy, trojúhelníky, křivky a úhlopříčky. Každý z tvarů má svůj vlastní charakter a svou energii.

Barva

Teplé a studené teploty barev, doplňkové barvy, místní barva, relativní barva, psychologie barev – existuje tolik způsobů, jak použít barvu jako umělec. Barva ovlivňuje vše kolem nás a dělá svět velkolepým.

I když se nutně nechceme soustředit na barvu jako na univerzální psychologický nástroj, dynamika barev v přírodě nabízí univerzální jazyk.

Psychologie barev je kulturní. Amerika by mohla upřednostňovat bílé svatební šaty, ale Čína miluje červenou a používá bílou na pohřby. Bez ohledu na to, kde na Zemi žijeme, jsou určité aspekty atmosféry podobné. Obvykle se vyskytuje teplo a zima, většina rostlin má zelené listy, obloha se často jeví jako modrá a voda reaguje se známými vlastnostmi a účinky.

Barvu lze použít k harmonizaci, vyvážení, vytváření pohybu, vytváření rytmu a vytváření důrazu v našich návrzích.

Umístěním výraznějších barev kolem ohniska, diváka okamžitě vtahujete do příběhu.

Barva přitahuje pozornost. Nejúčinnějším použitím barev je navést tuto pozornost do středu zájmu.

Ve vlhkém klimatu bude atmosféra (složená z molekul plynu menších než světelné vlny) rozptylovat kratší modré vlnové délky do všech směrů více než delší červené a žluté vlnové délky a způsobí, že uvidíme modřejší oblohu. Stejná atmosféra také často způsobí, že vzdálené objekty obdrží „modrý filtr“, který způsobí, že se budou dívat dál.

To je důvod, proč tradičně chladnější barvy ustupují a teplejší barvy budou jakoby postupovat – to však neplatí ve všech situacích. Tyto znalosti můžeme použít k vytvoření vzdálenosti v našich obrazech.

Hodnota

Přimhuřujte oči, chcete-li sledovat hodnotu. Vyplatí se to, zejména pokud jde o hodnotu. 3D-tato rozměrná forma je závislá na hodnotách, které se stávají světlem a stínem.

Bílá je nejsvětlejší nebo nejvyšší hodnota. Černá je nejtmavší nebo nejnižší hodnota.

Hodnota je jedním z našich nejlepších nástrojů pro vytváření kontrastu a vedení diváka kolem našeho designu a nakonec do středu zájmu.

Je důležité si pamatovat, že barva má také svou vlastní hodnotu. Ultramarínová modrá nebo Alizarin Purple vycházejí z tuby jako tmavší hodnota. Citronová žluť a kadmiová oranž pocházejí z tuby jako světlejší hodnoty.

Znalost hodnot barev vám pomůže vytvořit vaše obrazy i vaše kompozice.

Když začínám malovat, všímám si nejprve tvarů ve stínu a ve světle. Rychle umístím nejsvětlejší a nejtmavší hodnoty do malby, takže vím, jak naplánovat relativní sílu všech ostatních hodnot.       

O kompozici budeme pokračovat v článku Skladba III

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská