Atmosférická perspektiva

Atmosférická perspektiva

Atmosférická perspektiva (taky se užívá název vzdušná nebo letecká perspektiva) se týká vlivu atmosféry na vzhled objektů, když se na ně díváte z dálky. Objekty ve větší vzdálenosti vidíte méně jasně a jejich barva se mění v hodnotě, sytosti a odstínu. Jako umělec...