Výstava obrazů

 

Jak nachystáme své obrazy

 

Signatura

Každý obraz musí mít signaturu, to znamená obraz je podepsán autorem na vhodném místě obrazu. Jedná se tedy o podpis autora a rok vzniku. Podpis je v kontrastní barvě proti pozadí. Volíme barvu, která se již na obraze vyskytuje. Signatura je osobitým podpisem umělce a každý umělec přistupuje k podpisu dle svého vkusu. Může to být celé jméno a příjmení, příjmení, zkratka, iniciály umělce, přezdívka, umělec může použít razítko ve stylu ex libris. Malíř svůj podpis časem ustálí a nemění.        

signatura

Identifikační lístek (autorský)

Obrazy na zadní straně opatříme identifikačním listem, který je  dokladem o původu obrazu. Někteří malíři takový lístek dokáží pojmout i jako stručný přehled své tvůrčí kariéry, v současné době na  lístek umístí i kontakt nebo odkaz na své webové stránky.

Identifikační zpravidla lístek obsahuje 

 •    název obrazu
 •    techniku jakou namalován
 •    rozměry obrazu
 •    rok vzniku
 •    jméno a příjmení autora, titul, 
 •    podpis autora, signatura
 •    případně další identifikační údaje ( členství v uměleckém svazu, místo tvorby aj.)

Pozor – Identifikační lístek není totéž jako certifikát pravosti, certifikát pravosti vystavují akreditovaní odborníci a znalci umění k dílům, u nichž již není možné pravost ověřit u žijícího autora. 

Před výstavou

Zástupci galerie v předstihu zašlete seznam vystavovaných obrazů. Takový seznam je současně předávacím protokolem, který si pak po instalaci výstavy vzájemně potvrdíte. Seznam obsahuje základní údaje o vás jako autorovi děl, datum předání děl. časový údaj o konání výstavy od data zahájení a do ukončení výstavy, údaje o místě konání, případně i kontakt na osobu zajišťující výstavu odpovědné osoby, která přebírá vaše obrazy. Seznam pak naplníte názvy obrazů, u každého uvedete techniku, rok vzniku, rozměr a vaši autorskou cenu. Autorská cena je cena, kterou obdržíte za prodaný obraz. Galerista dle vašeho seznamu nachystá výstavní lístky  k jednotlivým obrazům, na lístcích již uvede prodejní cenu, ta se skládá z vaší autorské ceny a provize pro galerii. 

Jste-li účastníkem skupinové výstavy a výstava není organizována zkušeným galeristou, je třeba, aby jste se, jako vystavující, domluvili na jednotném designu výstavních lístků. 

Výstavní lístek

To je lístek informační pro návštěvníky výstavy. Obyčejně je na výstavě umístěn vedle obrazu pro informaci návštěvníka, nejčastěji  přochytíme vrchní okraj lístku na okraji spodního rámu ze zadní strany obrazu, na pravém rohu, tak abychom nepoškodili stěnu a obraz sám.

Dobrá galerie, lístky připravuje sama. 

Výstavní lístek vypadá různě, údaje se liší, u výstavy, která není prodejní se neuvádí cena, apod.

Může obsahovat tyto údaje:

 • Název obrazu
 • techniku jakou je tvořen
 • rozměr
 • jméno a příjmení autora
 • rok vzniku 
 • prodejní cenu obrazu v případě prodejní výstavy

Ještě pár poznámek

Všechny obrazy zkontrolujte, zda jsou opatřeny závěsným prvkem  (zubový závěs, kovové očko apod..) na zavěšení. 

Na převoz obrazy dobře zabalte a chráňte proti poškození.

S majitelem výstavních prostor si domluvíte, kdo obrazy nainstaluje. Připravte se na to, že většinou si výstavu nainstalujete sami. Pamatujte na všechny možné pomůcky, které byste mohli při instalování potřebovat.

Včas se informujte o vybavení výstavního místa. Někde je závěsný systém a někde není. Musíte být vynalézaví a připravení na všechno.

 

Prezentace vystavujícího

Nezapomeňte na prezentaci vaší osoby jako umělce s uvedením kontaktu na vás pro případ zájmu o váš obraz.

Prezentaci si zpracujte na formát A4, na výšku nebo šířku, Uveďte pár vět o sobě, nezapomeňte  na  kontakt a odkaz na webové stránk na bo facebookový profil apod. Prezentaci dejte zatavit do folie, nepoškodí se a zase ji můžete použít příště. 

Další prezentační tiskoviny se nabízí v prostoru výstavy, většinou u vstupu, mohou to být vizitky, malé plakátky, upoutávkové tisky, katalogy.

Příklad   

Prezentace malířky

Rozložení obrazů ve výstavním prostoru

Jakmile se dostanete do výstavního prostoru, zorientujte se, uvědomte si odkud návštěvník přichází, kde je světlo, kde je více tma, podle toho se můžete rozhodnout, kam dát tmavší obrazy a kam umístíte světlejší obrazy.

Pamatujte na to, že vaše obrazy by měly dýchat. Dejte jim prostor, obrazy umístěné těsně u sebe nebo hodně blízko se vzájemně ruší.

Velmi důležitá je výška umístění obrazů na stěnách. Volte úroveň očí, divák nemusí zvedat hlavu a mít ji zakloněnou. Taky příliš nízko umístěné obrazy nepůsobí dobře. A na zcela zastíněná místa, kde je málo vidět, obrazy nedávejte.

Točí se obrazy, stáčí se, protože lanka jsou již opotřebovaná? Pak tu mám jednu vychytávku. Zhruba na kraj do obou rohů obrazu ze zadní strany, zapíchněte do rámu rýsováček, kancelářský špendlík, stačí trošku, aby držel. Obraz se bude opírat o tyto špendlíky a nebude se točit, navíc sám obraz díky osvětlení dá stín, ten padne za něj na stěnu a vytvoří krásný stínový rámec, viz. obrázek níže. 

       

ukázka rozvěšení obrazů

 

Přeji vám milí malíři krásné vystavování, nespěchejte s výstavami, ale pokud již vystavujete, vyberte vašim obrazům důstojné prostředí. Prospěje to obrazům i vám jako umělci. 

 

Ať se vám daří.

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská