Art Klub

Podmalba jednobarevná

Umbra přírodní je nejčastěji zvolený barevný odstín pro podmalbu v olejomalbě. Zpracování podmalby umbrou pálenou je velmi dobrá volba, je to odstín rychle schnoucí, a to je dobře. Pro podmalbu si umbru dostatečně naředíme ředidlem a celou podmalbu provedeme řídkou barvou.  Umbra se v minulosti používala na malování stínů, pokud malujete obraz s mnoha stíny, využijte umbru pálenou.

Začněte podmalbu propracovávat po celé ploše, jedna vrstva nedá ještě úplně vystoupit všem kontrastům, hluboké stíny je potřeba zachytit několikerými vrstvami. Postupujte od nejtmavších míst a stále sledujte svoje přípravné studie, pokud je nemáte, soustřeďte se na hluboké kontrastní místa a ponechejte prostor pro světlo. Každý z vás může svou podmalbu propracovat svým způsobem. Tím myslím, že někteří malíři podmalbu zpracují velmi pečlivě až do detailů, drží se skici, kterou si pečlivě předkreslili  po celé ploše podkladu svůj motiv, Jiní malíři si podmalbu zpracují jen jako vodítko pro další malování, kdy jim stačí rychlé naskicování oloch a tvarů. Ale i při jednodušší podmalbě nezapomínejte na kontrasty a hlídejte si je. Hloubky, stíny, světla, všímejte si stále těchto míst.

 

jednobarevná podmalba

Podmalba barevná a co to je blokování

Podmalba a začátek malby já nazývám barevnou podmalbou. Pracujete s hodně naředěnými barvami. Malujete největší plochy, největší tvary a oblasti na svém obraze, převažujícím odstínem toho místa. Volíte tlumenější tóny, postupujete k menším a menším místům. Jdete od nejtmavších míst ke světlým místům. Sledujete kontrasty a světla. Vypadá to jako strohá malba, kdy v závěru je zamalována celá plocha obrazu a zřejmé jsou velké objekty,  prostory . Na této podmalbě stavíte své další další kroky.

Tato podmalba přirozeně a zcela plynule a  postupně přechází v přímou malbu.

Blokování , je něco podobného a daleko nejčastějšího na začátku malby například u zátiší, i když postupy malířů jsou různé. O co jde, Deje tomu, žechceme namalovat vázu s květinami. Tvar vázy i tvar vložené kytice květů obkroužíme tahy nějaké méně výrazné barvy. Vznikne naznačené pozadí. Čili odblokujeme vázu  s kyticí od pozadí. Dál posltupujeme barevnou podmalbou vně kytice i vázy.

Barevnou podmalbu používám. Přijde mi velmi výhodná. Při složitém motivu si zpracuji důkladněji podkresbu, případně si nachystám i přípravnou tonální studii. Pak taková barevná podmalba je přirozeným krokem a plynule a docela nenápadně přejde v malbu konečnou.

 

Podmalby se mohou provést obě, nejdříve jednobarevná, která velmi dobře vykryje všechna nejtmavší místa, zachová hodnoty a tonalitu, pak po ní může malíř udělat ještě podmalbu barevnou, jednoduché blokování. Malíře vede předchozí jednobarevná podmalba, barevná podmalba pokračuje, zdůrazňuje kontrasty, má za úkol pokrýt velké celky a tvary po celé ploše obrazu vždy převažující tlumenou barvou určitého celku, tvaru, objektu. Plynule pak přechází v malbu.

 

Ukázka je z mého individuálního kurzu, malířka dokončuje na prvním obrázku barevnou podmalbu. Barevně si vymezila prostory na obraze, tvary objektů, následně už věděla, co kde má a co tam bude dál malovat. Styl malířky pečlivý a chyběla jí uvolněnost, obavy odstranila podmalba.  Na hotové práci již vidíte, že malířka nabyla určité jistoty, k jistotě a k volnosti projevu pomohla začínající malířce provedená barevná podmalba, která ji spolehlivě vedla dál.

 

Jak se postupuje v jednotlivých krocích vám ukáže sled následujících obrázků. Malířka má  jednoduchý motiv.  Vidíte jak malířka Diana Mize postupuje při blokování a barevné podmalbě.

Podmalba nám výrazně pomáhá v malbě. Přímá malba bez podmalby je obtížná.

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská