Podmalba v olejomalbě

30. 12. 2021 | olejomalba v kostce

Podmalbou se začíná proces malby

Vskutku podmalbou začíná vlastní malba a v této chvíli malíř volí jakou podmalbu použije.

Podmalba jednobarevná

Na jednobarevnou podmalbu se nejčastěji používá umbra přírodní, siena pálená nebo okr. 

Lze použít i jiné odstíny barev. Barvy v podmalbě ovlivňují, svým prolínáním do vrchních vrstev, celkovou barevnost malby.  Například má-li být můj obraz ve  studených barvách, motiv je zimní, volím modrý odstín. Maluji letní den, volím odstín červený, žlutý.

Umbra přírodní je nejčastěji zvolený barevný odstín pro podmalbu v olejomalbě. Zpracování podmalby umbrou pálenou je velmi dobrá volba, je to odstín rychle schnoucí, a to je dobře. Pro podmalbu si umbru dostatečně naředíme terpentýnem a celou podmalbu provedeme řídkou barvou.  Umbra se v minulosti používala na malování stínů, pokud malujete obraz s mnoha stíny, využijte umbru pálenou.

Začněte podmalbu propracovávat po celé ploše, jedna vrstva nedá ještě úplně vystoupit všem kontrastům, hluboké stíny je potřeba zachytit několikerými vrstvami. Postupujte od nejtmavších míst a stále sledujte svoje přípravné studie, pokud je nemáte, soustřeďte se na hluboké kontrastní místa a ponechejte prostor pro světlo. Každý z vás může svou podmalbu propracovat svým způsobem. Tím myslím, že někteří malíři podmalbu zpracují velmi pečlivě až do detailů, drží se skici, kterou si pečlivě předkreslili  po celé ploše podkladu svůj motiv, Jiní malíři si podmalbu zpracují jen jako vodítko pro další malování, kdy jim stačí rychlé naskicování oloch a tvarů. Ale i při jednodušší podmalbě nezapomínejte na kontrasty a hlídejte si je. Hloubky, stíny, světla, všímejte si stále těchto míst. 

jednobarevná podmalba

Dalším používaným typem podmalby je grisaille

 

Používá se v olejové technice vícevrstevné a tato vrstva se klade na jednobarevnou (monochromatickou) vrstvu podmalby.  Je to další vrstva podmalby u této techniky malby. Nanášíte další vrstvy odstínů šedi na předchozí podmalbu umbrou nebo sienou. Jednotlivé valéry odpovídají valérám předchozí vrstvy, malované umbrou. Musím říci, že tento postup je vhodný pro malíře, který již maluje delší dobu a jeho styl směřuje k přesnému realismu. Jak se komu líbí. Tato monochromatická šedá vrstva je ještě propracovanější a předchází barevným vrstvám.

Jak namíchat grisaille

Krásnou grisaille odstín namícháte z okru, umbry a kostní černě, když chcete světlejší odstín šedé přidáte bílou  a přidáte-li pruskou modrou docílíte studenějšího odstínu. Vaše odstíny se mohou lišit, použitím umbry, sépie apod. mícháte je do bílé titanové barvy.

Grisaille se taky využívá na cvičné malby, při malování portrétů, ale taky zátiší apod. Většinou jde o vrstvenou techniku olejomalby.

V případě jednoduché techniky alla prima, grisaille může být jednou vrstvou podmalby. Nic vám nebrání si své postupy upravit. Začínajícím malířům doporučuji : začněte s jednoduchými postupy. Zatím nehledejte složitosti, nepřidávejte si starosti. Jinými slovy, vrstvená technika je pro misty malíře a není pro začínajícího malíře. 

 

Grisaille ukázka

 

Barevná podmalba

 

 Jde o jednoduché a zkrácené malování, uděláte si barevnou podmalbu hodně naředěnými barvami. Malujete největší plochy převažujícím odstínem toho místa, postupujete k menším a menším místům. Sledujete kontrasty a světla. Vypadá to nejjednodušeji, ale v tomto případě doporučuji, aby plocha byla před barevnou podmalbou opatřena imprimiturou, prostě aby byla zatónována takovým ostínem, který odpovídá celkovému barevnému pojetí obrazu.

Nadměrný tonální kontrast bílého plátna, by mohl ovlivnit váše míchání odstínů – takže zatónování před barevnou podmalbou je dobrá volba.

Tato podmalba přirozeně a zcela plynule a  postupně přechází v přímou malbu.

Tato podmalba je i mou častou podmalbou, patří do techniky alla prima.

 

kurzistka N.Horáková maluje barevnou podmalbu

Ukázka je z mého individuálního kurzu, malířka dokončuje barevnou podmalbu. Styl malířky je výrazný a i její podmalba tomu odpovídá. Všimněte si na obraze místa pro balík slámy, toto místo má zatím jen imprimituru, jde o zatónování podkladu. V tomto případě, kdy jde o letní teplý motiv jsme zvolily pro zatónování odstín teplé žluté barvy, která krásně pomáhá podmalbě.

 

Ať se vám daří , milí přátelé.

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská

Nové články

Přidej se k malířům bez škol.

Nejlepšími motivy jsou vaše motivy. To je nejvíc, co obrazu můžete dát.

Vaše inspirace, vaše vnímání, vaše vidění věcí a souvislostí, dělá obraz jedinečným a originálním.


Teorie nemusí být nuda a ztráta času, může to být objevování nových cest.