Olejomalba v kostce – obraz V.

Rybník, touláte se rádi? Já moc ráda. Když mohu usednu na břeh a dívám se na protější stranu, pozoruji odrazy ve vodě a stříbřité vlnky, jak si hrají na hladině. Tento obrázek vám dává možnost namalovat letní den u vody, letní nebe s rozfoukanými mraky, modř nad hlavou a zeleň, která se rozprostírá do všech stran.

rybník
U rybníka

Opět si připravte tisky, formát podkladu je horizontální, může být ve velikosti 30×40, k malbě jsem použia tyto barvy:

Ředítko: ředidlo Fragonard při podmalbě, a při malbě jsem přidala do ředidla lněný olej v poměru 3:1 (3 díly ředidla a 1 díl oleje).

Podklad je horizontální, velikost 30x40cm

Nový krok – imprimitura, je provedena akrylovou řídkou barvou, odstín okr.

Sledujte video.

V druhé lekci jste se seznámili s podmalbou, s její funkcí i s jejími druhy, proto si dnes uděláme jednobarevnou podmalbu. 

Sledujte video

Práci přerušte do dalšího dne.

Pokračujeme vlastní malbou, sledujte video.

 

 

kkkkkkk

 

Vlastní malba. Postupujte od nejtmavších ploch. Sledujte barevnou předlohu a nebojte se barev. Pozorujte na černobílém tisku (nahrazuje hodnotovou studii), kde jsou nejtmavší místa. Postupujete od nejtmavších míst, nejhlubších kontrastů k světlejším a nejsvětlejším místům. Nakonec malby namalujte bílou barvou odlesky.

 

Tak co myslíte, sedí vám barevný pohled na svět? Jste odvážnější nebo byste chtěli být blíže realitě? To jsou otázky, na které si v duchu odpovídáte a vaše odpovědi vás utvářejí. Příště si namaujeme vodu v krajině.