Olejomalba v kostce – malba obrazu 1 lekce

Naším cílem v tomto kurzu je dobře si naplánovat jednotlivé kroky v malbě, být stále zorientován a být schopen se správně rozhodnout, jak dál v malbě postupovat. Potřebujete kromě štětců a olejových barev, podklad na malování čtvercového formátu  30x30cm. Jako ředítko použiji ředidlo. Já používám Fragonard. Fragonard je bezzápachový. Poklikáním na následující odkaz otevřete stránku, kde najdete postup malby prvního obrázku. Před vlastním malováním zhlédněte celý postup. Až pak se připravte na malování, video si zastavujte podle potřeby. Mini video – postup – nachystání podkladu, rozbor námětu, co jsou hlavní linie, jednoduchá kompozice, vzdušná perspektiva, naskicování motivu, jak budeme postupovat,proč máme vytištěnou černobílou předlohu a k čemu nám slouží – kontrasty, použijeme barevnou podmalbu, v čem spočívá barevná podmalba, přechod z podmalby do malby je nenápadný a plynulý. 1 krok – skicování,kompozice, 2 krok barevná podmalba s důrazem na tmavá a světlá místa, 3 krok přechod do malby a propracování barevnosti. 4 krok dokončení.Jste v kurzu malování ve volném lehkém stylu, žádná povinnost, žádná křeč, cvičte uvolněnost a užívejte si radost z tvorby.Barevnou předlohu i černobílou předlohu si vytiskněte, obojí si připevněte na stojan. Černobílá předloha má svůj význam, nepodceňujte ji a sledujte ji při zachycení kontrastů. Podkresba /skica/ je jednoduchá, nezacházejte do drobných detailů.První obrázek, který spolu malujeme, jsem vybrala tak, aby byl jednoduchý co se týká kompozice i míchání barev.          Aby jste ho mohli dokončit bez speciálních příprav i složitých postupů. Malujte  v klidu, nebojte se svých tahů štětcem, zbytečně neuhlazujte a nezapravujte své tahy.Tah štětcem je otázka cviku, časem si ho nebudete ani všímat. Učte se od začátku být svobodní ve svém projevu.

Sledujte video a následujte pokyny. Každé video si můžete kdykoliv zastavit, postup malby provázím slovem. 

Co se tímto prvním obrázkem máte naučit? 

Pouze jednu jedinou věc: naučte se odhodit obavy a užívat si tu chvíli co máte pro sebe a pro své malování.Ředidlo umožňuje rozdělit práci na více kroků, ředidlo se odpaří, v dalším krátkém čase vám umožní pokračovat v malování, aniž by se malba rozmazávala. Nevýhodou je, že se ředidlo odpařuje do pracovního prostoru. I když vám celá řada dalších umělců namítne, že ředění olejových barev ředidlem není to pravé, je to vaše první zkušenost a ta se počítá. Každou svoji zkušenost si následně budete pamatovat a využívat, a to je důležité.Ač se to nezdá, je mnoho malířů, kteří olejové barvy ředí pouze ředidly.

Les je v mé tvorbě častým námětem. Pojďme se projít lesem po cestě. Cesta je široká a zatáčí se kolem nestejně vysokého porostu keřů a stromů. V prostoru jsou místa otevřená a slunná, ale i zastíněná. Barvy se mění, od slunečně teplých barev k studeným a temným, přesto obraz vyvolává dojem krásného dne počínajícího podzimu.

černobílá

Opět si připravte tisky, formát podkladu je horizontální, může být ve velikosti 30×40, k malbě jsem použia tyto barvy:

Ředítko: ředidlo Fragonard při podmalbě, a při malbě jsem přidala do ředidla lněný olej v poměru 3:1 (3 díly ředidla a 1 díl oleje).

Podklad je horizontální, velikost 30x40cm

Nový krok – imprimitura, je provedena akrylovou řídkou barvou, odstín okr.

Sledujte video.

V druhé lekci jste se seznámili s podmalbou, s její funkcí i s jejími druhy, proto si dnes uděláme jednobarevnou podmalbu. 

Sledujte video

Práci přerušte do dalšího dne.

Pokračujeme vlastní malbou, sledujte video.

 

 

kkkkkkk

 

Vlastní malba. Postupujte od nejtmavších ploch. Sledujte barevnou předlohu a nebojte se barev. Pozorujte na černobílém tisku (nahrazuje hodnotovou studii), kde jsou nejtmavší místa. Postupujete od nejtmavších míst, nejhlubších kontrastů k světlejším a nejsvětlejším místům. Nakonec malby namalujte bílou barvou odlesky.

 

Tak co myslíte, sedí vám barevný pohled na svět? Jste odvážnější nebo byste chtěli být blíže realitě? To jsou otázky, na které si v duchu odpovídáte a vaše odpovědi vás utvářejí. Příště si namaujeme vodu v krajině.