Olejomalba v kostce – obraz IV.

Květiny na záhonu, jsou to chryzantémy, obraz nabízí jednoduchý pohled, divák se toulá očima z květu na květ, nazaostřuje své vidění, není důvod. Květy mají vyvolat jemné chvění ve vánku a možná vůni nebo vzpomínky.

černobílé
Zahon-chryzantem-olej50x40px600

Opět si připravte tisky, formát podkladu je horizontální, může být ve velikosti 30×40, k malbě jsem použia tyto barvy:

Ředítko: ředidlo Fragonard při podmalbě, a při malbě jsem přidala do ředidla lněný olej v poměru 3:1 (3 díly ředidla a 1 díl oleje).

Podklad je horizontální, velikost 30x40cm

Nový krok – imprimitura, je provedena akrylovou řídkou barvou, odstín okr.

Sledujte video.

V druhé lekci jste se seznámili s podmalbou, s její funkcí i s jejími druhy, proto si dnes uděláme jednobarevnou podmalbu. 

Sledujte video

Práci přerušte do dalšího dne.

Pokračujeme vlastní malbou, sledujte video.

 

 

kkkkkkk

 

Vlastní malba. Postupujte od nejtmavších ploch. Sledujte barevnou předlohu a nebojte se barev. Pozorujte na černobílém tisku (nahrazuje hodnotovou studii), kde jsou nejtmavší místa. Postupujete od nejtmavších míst, nejhlubších kontrastů k světlejším a nejsvětlejším místům. Nakonec malby namalujte bílou barvou odlesky.

 

Tak co myslíte, sedí vám barevný pohled na svět? Jste odvážnější nebo byste chtěli být blíže realitě? To jsou otázky, na které si v duchu odpovídáte a vaše odpovědi vás utvářejí. Příště si namaujeme vodu v krajině.