Lekce  8- Podmalba, její typy

– Podmalba, její typy -↵

– Zatónování podkladu -↵

– Jednobarevná podmalba-↵

– Barevná podmalba -↵

– Blokování-↵ 

Podmalba

Podmalba je klíčovou součástí mnoha tradičních i moderních malířských technik, protože poskytuje pevný základ, na kterém mohou malíři budovat komplexnější a propracovanější finální obrazy. Podmalba je technika používaná v olejomalbě jako základní vrstva, která pomáhá malíři definovat kompozici, tonalitu a barevnou harmonii obrazu před aplikací vrchních vrstev barvy. Tato metoda má několik klíčových charakteristik:

Zatónování podkladu

Zatónování je asi tou nejjednodušší činností na podkladu k malování, kterou můžeme zařadit mezi podmalby. Zatónování děláme u olejomalby akrylovými řídkými barvami, jako úpravu podkladu před olejovými vrstvami. Co nám takové tónování přináší. Jednak nám odblokuje bílou barvu podkladu. Pokud bílé plátno zatónujete nějakým barevným odstínem, najednou se dostaví psychický účinek. Blok, který nejistý malíř zažívá, když stojí před bílým plátnem, pomine. Není to jediný důvod, samozřejmě, jde taky o další ochranou vrstvu provedenou akrylovými barvami a tím chráníme podklad před působením kyselých olejových barev.  

 

Zatónování můžeme udělat jak před podkresbou, vlastní skicou, tedy skicujeme až na zatónovaný podklad nebo až po naskicování. Obě možnosti jsou dobré.

U šepsování podkladu jsem vám ukázala zatónování šepsu akrylovou barvou, tím vznikne zatónování před podkresbou. Ukázka podkladu, kdy jsem zatónovala šeps je na třetím obrázku. Pak už si jen nahodím skicu a mohu začít s podmalbou. To je taky možnost zatónování.

Jednobarevná podmalba

Vratič podmalba

Používá se k vytvoření základních světel a stínů, což pomáhá určit tonalitu celého obrazu. Tato podmalba je již malovaná olejovými barvami.  Vrstva je řídká a často zahrnuje škálu šedých tónů (grisaille) nebo lze použít nějaké monochromatické barvy, které definují kontrasty a objem před přidáním barev. Tak je tomu u podmalby na našem obrázku vlevo. Použila jsem umbru pálenou a co jsem sledovala, když jsem se rozhodla pro jednobarevnou podmalbu? K určení přesných tonálních stupňů. Abych věděla, kde jsou hloubky a nejtmavší místa, abych dobře vyjádřila postupující vzdálenost v krajině. Zvolení správného typu podmalby mi pomáhá v následující malbě.

 

Barevná podmalba

Barevné podmalby můžeme rozdělit na celoplošné, kdy si namalujete podmalbu na celé ploše najednou. Nebo si plochu zpracujete barevnou podmalbou kus po kuse, postupně.

Nejdříve tedy barevná podmalba jako celistvá jedna vrstva.

Máte na obraze námět, podkresbu, tu si rozdělíte na největší  části, plochy, tvary a linie. Jednotlivé plochy mají svoji převažující barevnost. Pak tyto jednotlivé plochy vymalujete převažujícím odstínem barvy. Po podmalbě následuje vlastní malba, podmalba vás stále vede a pomáhá vám.  První obrázek, kde malíř chce malovat cestu lesem, je barevná podmalba namalována i tonálně. Jsou zdůrazněny nejhlubší stíny, je zachycena plocha pro světlo a malíř ví, kde má zachovat kontrasty a jak je tonálně vyjádřit. Druhý obrázek pomáhá malíři s malování mořské vlny, malíř uto podmalbu dobře využije v malbě, vždy tam bdou základní tóny modré mořské vody. Třetí obrázek má tři plány, popředí – první plán, střed – druhý plán a pozadí – řetí plán, každý plán má svou vzdálenost od divákova oka. Podmalba pomůže malíři zůstat ve vzdálenosti každého jednotlivého prostoru na obraze.

 

  Blokování, odblokovávání

  Postupné blokování nebo se taky říká odblokovávání, je způsob postupné podmalby s přechodem do malby, nejlépe by se to dalo popsat takto: Malíř si na základě podkresby určí kde svou podmalbu začne, začíná obmalovávat svůj motiv, postupně ze všech stran, pak přejde k dalšímu objektu na obraze a zase tento objekt obmaluje. Tímto způsobem vytvoří kolem objektů pozadí a promaluje i objekty, motivy námětu, ty vyskočí do popředí. Podmalbu střídá s počáteční malbou, tu a tam se posune a pokračujte tímto stylem, až je na celém obraze podmalba, která místy již přechází na malbu a malíř se přirozeným způsobem přenese do dokončovací malby. 

   Tento způsob malování v alla prima technice je velmi efektní. Malíř musí vědět, jaký další odstín položí, na to které místo. Chce to zcela určitě mít velkou zkušenost, mít namalováno spoustu takových obrazů. Blokování můžete zkoušet při podmalbě, kdykoliv si budete myslet, že se to hodí. 

    Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

    Pojďte se mnou, povedu vás.

    Marie Veselská