Lekce  21 – Světlo a stín

Světlo a stín

Světlo a stín jsou základními prvky v malování, které umělci používají k vytvoření iluze prostoru, hloubky a objemu na plochém povrchu. Můžete k vytváření obrazu použít jakékoliv barvy a s jejich pomocí zkusit zachytit proud světla. Ale ve skutečnosti není možné malovat samotné světlo – jediné co můžeme je malovat efekty, které světlo vytváří. 

Světlo a jeho zdroj

Přímé světlo:

Světlo, které pochází z jednoho směru (např. slunce nebo lampa). Vytváří jasné, ostré stíny. 

Difuzní světlo:

Světlo, které je rozptýlené a nepochází z jednoho konkrétního směru. Vytváří měkké, jemné stíny.

Světlo a jeho efekt na objekty

Lesk – Highlight: Nejjasnější část objektu, kde světlo přímo dopadá.                                                                                    Střední tóny – Midtones: Oblasti, kde světlo dopadá pod úhlem a je částečně rozptýlené.                            Formální stín (Form Shadow): Vlastní stín, který vzniká na samotném objektu a určuje jeho tvar.                    Odlitý stín (Cast Shadow): Vržený stín, který objekt vrhá na jiný povrch. 

Techniky stínování v malbě

Sfumato: Technika postupného prolínání tónů a barev bez zřetelných hranic, kterou používal například Leonardo da Vinci.

 

Chiaroscuro: Kontrast světla a stínu ( tenebrismus) a postupný přechod do stínu – šerosvit, který zdůrazňuje dramatický efekt a trojrozměrnost prostoru. Využívali jej umělci jako Caravaggio – kontrast světla a stínu a šerosvit Schikaneder. 

Perspektiva a stíny

Lineární perspektiva: Technika, která používá linie směřující k úběžníku (vanishing point), aby vytvořila iluzi prostoru. Stíny musí respektovat tento princip, aby vypadaly realisticky.
Atmosférická perspektiva: Vzdálené objekty jsou méně kontrastní a mají chladnější a světlejší tóny kvůli vlivu atmosféry, totéž se týká vzdalujících stínů.

Zkrátka stíny i světlo musí v malbě respektovat perspektivu. Protože perspektivu jsme již probrali, nebudu se k tomuto tématu vracet. 

Barva světla a stínu

Teplé a studené světlo: Světlo může mít různé teploty (např. žluté teplé světlo slunce vs. modré studené světlo stínu). Tento kontrast může být použit k posílení dramatického efektu.
Reflektované světlo: Světlo, které se odráží od jiných povrchů a objektů, může přidat další vrstvu realismu.

 

 

Teplé a studené světlo: Světlo může mít různé teploty (např. žluté teplé světlo slunce vs. modré studené světlo stínu). Tento kontrast může být použit k posílení dramatického efektu.
Reflektované světlo: Světlo, které se odráží od jiných povrchů a objektů, může přidat další vrstvu realismu.

 

 

Používání světla a stínu je klíčové pro vytváření hloubky a realismu v malbě. Důležité je pozorovat skutečný svět a pochopit, jak světlo interaguje s různými povrchy a tvary.

 

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská

2021-2024© Marie Veselská