Lekce  2 – Skicováním začíná tvorba kompozice

Skicování je prvotní studie před malbou

Před přenesením námětu na podklad, musíme mít jasno v námětu. Co budeme malovat. Máme vlastní skicu, fotografii nebo obrázek, který nás inspiroval. To nám dává základ pro naše vlastní skicování námětu. My rozhodujeme, jak bude námět na obraze zpracován, rozmístěn, barevně zpracován. Skicováním začíná tvorba kompozice. Skicování patří mezi nejzákladnější přípravné studie. Někdy takových studií má malíř mnoho. Jindy mu stačí jedna skica, vše ostatní má malíř v hlavě

Skicování a podkresba na plátně

V našem kurzu malování budeme skicování vnímat jako načrtnutí hlavních objektů našeho námětu. Cílem je, kromě vlastního naskicování, dosáhnout optimálního tvaru a velikosti, ale i rozmístění objektů. Skicováním tedy začíná tvoření kompozice.

Podkresba na plátně navazuje na vaši předem zpracovanou kresebnou studii.

Skicování uplatníte v tvorbě obrazu dvakrát.

Poprvé ve chvíli, kdy přemýšlíte, jak bude váš příští obraz vypadat a pomocí skicování si ujasňujete rozložení objektů, upřesňujete kompozici. V této chvíli je skicování součástí přípravných prací. 

Podruhé, když na stojan postavíte podklad na který chcete malovat obraz. Nyní je třeba přenést námět na plátno. Zhruba si podle své skicy nahodíte hlavní linie a tvary, tím si zajistíte jakési vodítko pro malbu. Zdůrazníte ta místa, na kterých záleží. Umístíte hlavní kontrasty a tvary. 

Při tom můžete použít tužku, pastelky, pastel suchý i olejový, rudku, uhel apod. a taky akvarel, temperu, kvaš či akryl aj. prostředky. 

Můžete na plátno skicu nanést jen v hrubých náčrtech nebo detailněji, to záleží na malíři, co potřebuje. 

Budete-li malovat jednoduchý krajinný námět, bude vám stačit jednoduchý náčrt. Při složitém motivu, si pomocí detailnější skici ujasníte mnohem více momentů, které jsou pro další práci důležité. Záleží na námětu a vašem stylu.

sedici postava skica
ukazka

Klasické skicování

Skicák je kamarád

 

 Skicák – je blok s kvalitním papírem, kde si skicujete, trénujete zachycení okamžiku. Skicák je váš deník, váš kamarád. Používejte skicák, kdykoliv to jen jde. Skici si můžete různě doplnit poznámkami, skicovanou scénu můžeme vybarvit nebo ji nechat v jednoduché černobílé podobě, skicu můžete pak využít na další studie, jako černobílá studie, hodnotová studie, barevná studie …

Skica může doplňovat  fotografii místa nebo okamžiku, který nás něčím zaujal, skic může být k jednomu námětu několik a v různém provedení. Pak můžete s těmito skicami, kresbami dál pracovat a vytvořit si z nich definitivní verzi. To vše patří do přípravných prací k obrazu.

U mě je to náhodná činnost, spíše spontánní, čmárání třeba při kávičce, to bývá časté. Málokdy skicuji v přírodě. V batohu toho nemívám mnoho, čím méně, tím lépe pro mě. V přírodě spíše zachycuji námět fotografií a pak s ní pracuji v ateliérku a vytvářím skicu, až když se rozhodnu, že tento námět budu malovat.

 

Na výlet, procházku, toulání v přírodě si beru  skicák….. tužku, uhlík a někdy taky pastelky. Ovšem kromě foťáku a telefonu…… Nikdy nevíš, pár fotek, pár skic, z různých úhlů, k tomu barevné náčrty. Pak nad tím doma sedíš, třeba i po letech. Probíráš se skicami, vzpomínáš na ten den, na ta místa, na to světlo, které tě oslovilo, na motiv, co tě zaujal a najednou, rodí se námět na obraz.

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská