Lekce  13 – Vlastní postup malby

Tvoříme vlastní postup malby

Už jsme se seznámili s několika jednotlivými kroky. Podkresba, zatónování, podmalba a další. Tak si všechny kroky trochu seřadíme. Jde o rozhodování, jaké kroky budete dělat, jak půjdou za sebou. Proč to všechno? Protože každý obrázek chce něco jiného a každý malíř jiný. Co pro jednoho je skvělé řešení, může pro druhého být nedostatečné nebo zbytečné, či zdlouhavé. Máme možnosti a musíme vědět, co nám, která možnost, přinese.

Není to jako v matematice, že jsou různé postupy výpočtu a výsledek je vždy stejný. Tady platí vaše rozhodnutí, které ovlivní celý výsledek vaší práce. 

Každý malíř má své postupy

Před strží

Na otázku, jak byste u tohoto obrázku postupovali, odpovídají studenti velmi podobně, jako uvedená studentka z kurzu. Ale v momentě, kdy studenti poznají funkce jednotlivých kroků malování, začnou si postup sami řídit a rozhodnování pro ně přestane být obtížné, naopak vědí, co jim další krok přinese. Sbírají zkušenosti a postupy si dál upravují a posléze začnou chápat, že každý obraz může mít postup v základních krocích jiný. 

Moje kroky – motiv, fotgrafie, barevná studie, výběr formátu, naskicování na plátno přímo barvou, podmalba barevná, malba, tak by mi to vyhovovalo.    Kolega malíř – realista, by postupoval takto: motiv, foto, formát vertikální, skica pouze žlutého stromu a jen podmalba pozadí za žlutým stromem, ostatní řeší až při malbě.                                                                    Jiný kolega – hyperrealista : motiv, foto, skicování celé plochy, udělá si i tonální studii, naskicování – předkresba tužkou na plátno v detailech od pozadí do popředí, jednobarevná tonální podmalba s důrazem na stíny a hloubky a konečně finální malba.  Studentka malování v kurzu  – zatím neznalá postupů. Její kroky jsou: předlohu spíše kopíruje co vidí, tah po tahu od horního okraje obrazu směrem dolů, bez tónování a úplné podmalby, pouze odblokování hlavního motivu, bez znalosti funkce odblokování, ale chápe, že jinak by žlutý strom asi nedokázala na čerstvou vrstvu namalovat. 

Mohla bych ještě uvést další malířku nebo malíře, každý by postupoval jinak. A taky by pochopitelně vznikly docela jiné obrazy. Každý z nás má právo na svá rozhodnutí a na svůj styl,   na svůj vlastní postup. 

Důležité je – mít jistotu, že teď vím, jak chci dál postupovat a proč. 

Postup malby - jednotlivé kroky

Začínáme a jako u každé činnosti postupujeme krok za krokem. V každém bodě se musíme rozhodnout, jak dál: kterou cestu zvolit, zda náročnější, méně náročnou, rychlejší či dostatečnou. Špatná rozhodnutí mohou naši cestu prodloužit, ale to nevadí. Je to jako v životě – špatné rozhodnutí nelze změnit, ale můžeme ho napravit, usměrnit a vrátit se na správnou cestu.

Vizualizace - hledám a vizualizuji si námět

 Hledání námětu, to je jasná věc, řekněme to je první krok, co vlastně budete malovat. Skicujete někde v přírodě nebo si sestavíte zátiší, dáte kytky do vázy, fotíte to, co se vám líbí, hledáte náměty v časopisech a na internetu apod. A najednou už máte námět.

Přípravné studie - potřebuji nebo nepotřebuji

Uděláte si konečnou vizi obrazu. K té se dostanete pomocí studií a těch je několik možných. Které studie vám pomohou vytvořit dobrou kompozici? Minimálně je dobré si námět dobře naskicovat, z mnoha úhlů a pak i do určené velikosti. Skicováním upravíte rozložení objektů na obraze. Již při skicování zkoumáte možnou variantu kompozice. Máte-li fotografii nebo jinou obrazovou předlohu, je nutné si ji dobře prohlédnout a rozhodnout co z ní vynecháte a co zdůrazníte nebo přidáte. Pak je velmi přínosná hodnotová studie.  Námět z internetu můžete převést do černobílé verze, to vám nahradí hodnotovou studii. A dostali jsme se k barevné studii. I zde je dobré mít zpracováno více variant pro konečné rozhodnutí o použítí barev. Někdy barevnou studii nahradí barevná skica z plenéru, jindy si vyzkoušíte jen barevnost určité části motivu…. Nebo se obejdete bez přípravných studií, intuitivně víte vše, co potřebujete a jdete na to.

Vytvořít kompozici - už vím co chci a jak to chci?

Kompozici vytvořit někdy netrvá dlouho. Hned je vše jasné, zváště když námětem je jednoduchý motiv. Naopak, když máte složitý námět na obraz, tvarujete a skladáte kompozici dlouho. Jde o vyváženost prvků, kontrastů, barev a o celkové rozložení. Ovšem vyplatí se to a hodně se tím naučíte. Hrejte si s kompozicí a pozorujte co měníte a jak to vypadá a jestli ještě něco vaše kompozice nepotřebuje.

Podklad na malování

Jaký podklad zvolíte – plátno, deska, karton, sololit nebo snad dřevo? Volba bývá rychlá, každý si časem zvykne na ten svůj materiál a u začínajících malířů to zpravidla vyhrává plátno na blindrámu.

Formát podkladu

Volíte vertikální nebo horizontální, taky můžete zvolit čtvercový formát, dokonce i jiné tvary jako kruh, kosodélník nebo pětiúhelník, všechno kolem formátu většinou rozhodnete při tvorbě kompozice. 

Velikost podkladu

Tak to je důležité rozhodnutí. Na velkém plátně se můžete ztrácet, pokud na velikost nejste zvyklí. Malé plátno někdy nepobere všechny prvky v kompozici. Rozhodujte se podle kompozice.

Úprava podkladu

A je třeba podklad znovu našepsovat nebo ne? Přebrousit? Ano či ne? Nebo to necháte tak, hrubší povrch je vhodný pro vaše dílo a váš styl? Dokonce chcete strukturovaný povrch? 

Zatónování

Úplně malý formátek obrázku nemusíte tónovat, malý formát zvládnete i bez zatónování. Když budete mít velký formát a bílá plocha vás hodně blokuje, tak se přikloňte k zatónování plochy. Pak si zvolte barevný tón  k zatónování. Nezapomeňte, tónování podkladu doporučuji dělat pouze řídkou akrylovou barvou.

Podkresba

Určitě podkresbu/skicu nepodceňujte. Rozhodněte se, kdy si ji uděláte, před tónováním na bílou plochu podkladu nebo až po zatónování podkladu. Volte mezi tužkou nebo uhlem, je to jednoduché, nezapomeňte podkresbu zafixovat fixativem. Podkresba se může zdát u jednoduchých malých obrázků zbytečná, ale není tomu tak. Někdy stačí rychlý náčrt barvou pomocí štětce, minimálně si určíte hlavní linie, rozmístění hlavních objektů.

Ředítko

Další rozhodnutí ovlivní výsledek – ředění. Rozhodněte se na základě svých zkušeností, s čím se vám dobře maluje. U obrazu volte jistotu, u malých zkušebních obrázků zkoušejte i jiná ředítka.

Barevnost

 Pokud máte barevnou studii k vlastnímu motivu, tak máte rozhodnuto. Stejně tak máte rozhodnuto, když malujte podle cizího námětu a chcete zachovat barevnost. Když ale studii nemáte a váš motiv je jen váš, prostě originál načrtnutý tužkou, musíte si určit určit barevnost, aspoň v hlavě. Je možné barevnost měnit během malby. Stačí vám mít představu pro začátek malování.

Podmalba

Pro jakou podmalbu se rozhodnete, pro jednobarevnou, která vás bude víc hlídat. Nebo zvolíte barevnou podmalbu, či si jen provedete blokování, celkové nebo postupné a pak plynule přejdete do malby. Zvolte ! Ale taky, a to vy už víte, je tu třetí možnost, rozhodnete se, že podmalbu na jednoduchý obrázek nepotřebujete a vynecháte ji. To je sice odvážné, ale možné a uskutečnitelné. Co je ještě k rozhodnutí u podmalby? Podmalbu můžete taky udělat akrylovou barvou, případně jinými vodou ředitelnými barvami, tento postup je taky možný. Následující vrstva, malby u olejomalby, už bude olejovou barvou. 

Malba

Nakonec přichází malba, malujete dle vaší barevné studie, pokud ji máte. Nebo podle skutečnosti a nebo taky dle vaší fantazie. Napodobujete, přemalováváte oblíbeného malíře nebo usilujete o svůj vlastní styl, ta druhá volba je osobitější. Malba je´pro vás plynulejší a uděláte méně chyb, když předešlé kroky (výše uvedené) uděláte, protože ty kroky vás jakoby vedou k tomu průběžnému promýšlení postupu. A jaké ty kroky uděláte, které vynecháte, to je jen na vás.                                                                                                                                                                                    Těch kroků a momentů, kdy je třeba se rozhodnout, je daleko více. Můžete něco vynechat a nemusíte. Naopak, dá se ledacos přidat. Zkoušejte a pozorujte. Časem si navolíte svůj postup. Přijdete na to, že u každého obrazu může být váš postup jiný. Rozhodujete se nejen podle vlastních zkušeností, ale i sám motiv vám napoví, co by bylo dobré si v postupu malby pohlídat a jak.

Na závěr

Prošli jsme celý postup a možnosti, volby a mě nezbývá než vám říci jednu věc. Tento text je dobré si přečíst, abyste věděli o těch možnostech, o momentech, kdy se rozhodujete. Ale není nutné ho znát nazpaměť, můžete se k němu vrátit kdykoliv nebudete vědět jak dál. Jsou tu další možné kroky, ale tyto vyjmenované vám zatím stačí. A závěrečné práce probereme někdy v některé příští lekci.

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská

2021-2024© Marie Veselská