Lekce  11 – Přípravné studie

Přípravné studie, práce před malbou

Přípravné malířské studie zahrnují různé techniky a formy, které umělcům pomáhají připravit se na finální dílo. Tyto studie mohou zahrnovat skici, kresby, barevné studie, kompoziční studie a další. Každá z těchto forem má svůj specifický účel a přínos v procesu tvorby.

Skici

Skici jsou rychlé a jednoduché kresby, které umělci používají k zachycení prvních nápadů a základní struktury kompozice. Skicování jsme již probrali, skicování považuji za nejdůležitější přípravnou studii. Vyplatí se ji nepodceňovat, pomáhá nám v tvorbě kompozice. Když se povede kompozice, má malíř šanci zaujmout.

Kresby

Jsou podrobnější než skici, kresby jsou přesnější a detailnější přípravné práce. Umělci je využívají k propracování konkrétních částí kompozice nebo jednotlivých prvků, jako jsou obličeje, ruce, oděvy apod. Kresby často obsahují více detailů a jsou provedeny s větší precizností.

Kompoziční studie

Kompoziční studie se zaměřují na uspořádání prvků v obrazu. Umělci zkoumají, jak jednotlivé části obrazu budou vzájemně interagovat a jakým způsobem budou vést divákovo oko po obraze. Tyto studie mohou zahrnovat jednoduché linie, tvary a objemy, které pomáhají určit nejlepší rozložení kompozice. Ale v kompozice se nejedná je o rozvržení , ale i o celkové naladění, barevnost, detaily, apod. Mnohé jiné studie pomáhají umělci vytvořit tu dobrou a zajímavou kompozici, kterou malíř pro svůj námět potřebuje.

Studie světla a stínu

Tento typ studií pomáhá umělcům pochopit, jak světlo a stín ovlivňují objemy a tvary v obrazu. Umělci pracují na zachycení správného světelného efektu a hloubky, což je klíčové pro realistické zobrazení předmětů a postav.

Anatomické studie

Pro figurativní malbu je důležitá znalost lidské anatomie. Umělci provádějí anatomické studie, aby si procvičili a zdokonalili svou schopnost realisticky zachytit lidské tělo, jeho proporce a pohyby.

Hodnotová studie

Hodnotová studie v malířství se zaměřuje na zkoumání a vykreslování hodnoty (anglicky „value“), což se týká světlosti a tmavosti barev v obraze.

Barevné studie

Barevné studie slouží k experimentování s barevnými kombinacemi a harmonií. 

Vyjmenovala jsem několik studií, které malířům výrazně pomáhají. Skicování jsme ve druhé lekci probrali. Všechny studie jsou svým způsobem velmi užitečné. Malíř si vybírá studie, nedělá všechny, vybere si ty, které mu v danou chvíli pro určitou problematiku umožní upřesnit  záměr, kompozici, barevnou harmonii a podobně. V našem kurzu pro začátečníky vynecháme anatomickou studií, jednak je to téma náročné, spíše pro malíře, který již pokročil a za začínajícího malíře se nepovažuje. Ale naopak, myslím si, že vám musím přiblížit dvě studie, – hodnotovou a barevnou. Světlo a stín, zatím odložíme, s touto problematikou se seznámíme na jiném místě tohoto kurzu.

Hodnotová studie

Touto studií se dostáváme trošku dále v přípravě na malování vlastního obrazu. Hodnotová studie v malířství se zaměřuje na zkoumání a vykreslování hodnoty (anglicky „value“), což se týká světlosti a tmavosti barev v obraze. Tento pojem je klíčový pro vytváření iluze objemu, hloubky a světla v malířství. Hodnotová studie obvykle nepracuje s barvou samotnou, ale s odstíny šedé, což umožňuje umělcům lépe pochopit a kontrolovat kontrasty a tonalitu v jejich dílech.

Hodnotová stupnice

 

Klíčové aspekty hodnotové studie:

 1. Světlo a stín: Studium, jak světlo dopadá na objekty a vytváří světla a stíny, což pomáhá umělci lépe vykreslit trojrozměrný vzhled na dvojrozměrném povrchu.
 2. Kontrast: Použití různých hodnot k vytvoření kontrastu a tím zvýraznění určitých částí obrazu. Vyšší kontrast může přitáhnout pozornost na hlavní objekt obrazu.
 3. Hloubka a prostor: Pomocí hodnot může umělec vytvořit iluzi prostoru a hloubky, což činí obraz realističtějším.
 4. Tónová škála: Zahrnuje celé spektrum hodnot od nejtmavších stínů po nejsvětlejší světla. Úplná tónová škála přispívá k vyváženému a dynamickému obrazu.

  V praxi může hodnotová studie vypadat například,jako černobílý náčrt, kde jsou různými odstíny šedi naznačeny různé hodnoty světla a stínu. Taková studie umožňuje umělci lépe si představit, jak bude vypadat finální barevné dílo a případně provést úpravy před samotnou malbou.

  desetistupňová hodnotová stupnice

  Hodnotová stupnice s deseti stupni

  studie tuzka

   V hodnotové studii nejde o detaily. Vystínovaná kresba, je hodnotovou studií.

  Rádi kreslíte, pak je pro vás snadné si hodnotovou studii vytvořit. Studii si můžete vyhotovit jen v pěti hlavních  stupních, to docela stačí. Pro začínající malíře mám radu, možná se nechcete zabývat hodnotovou stupnicí a studií. To chápu, mým cílem je vám ukázat, jak  jsou hodnoty v obraze důležité. To je hlavní, co si máte z tématu odnést. Zachovejte ty nejhlubší nejtmavší stupně a odstuňujte vše ostatní k nejsvětlejším stupňům v obraze.

  V našem kurzu nám při malování slouží dvě předlohy, barevná a vždy přikládám taky černobílou předlohu. Ta vám slouží jako hodnotová studie. Všímejte si jí, sledujte všechny hodnotové stupně šedi a svou malbu přizpůsobte hodnotám.

  Barevná studie

  Barevná studie je v malířství druh přípravné práce, která se zaměřuje na zkoumání a experimentování s barvami před vytvořením finálního díla. Tento proces umožňuje umělci otestovat a zjistit, jak různé barvy a jejich kombinace budou působit v kompozici, a umožňuje jim lépe pochopit, jaké vizuální efekty lze dosáhnout.

   Hlavní účely barevné studie:

    

   1. Testování barevných schémat: Umělec může experimentovat s různými kombinacemi barev, aby našel tu nejvhodnější pro finální dílo.
   2. Poznání barevné harmonie a kontrastu: Pomáhá umělci lépe pochopit, jak barvy interagují, a jaké emoce nebo atmosféry mohou vyvolat.
   3. Zlepšení technických dovedností: Praktikování různých technik míchání barev a nanášení barev na plátno nebo papír.
   4. Plánování kompozice: Pomáhá umělci vizualizovat celkový vzhled díla a provést případné změny před zahájením hlavního obrazu.

    Typy barevných studií:

     

    • Miniatury: Malé obrazy, které slouží jako náčrtky pro větší díla.
    • Paletové studie: Testování barev přímo na paletě nebo na malé části plátna.
    • Barevné škály: Vytváření různých tónů a odstínů jedné barvy pro lepší porozumění jejím možnostem.

    Barevná studie je tedy klíčovým nástrojem pro umělce, který jim umožňuje efektivně plánovat a realizovat své vize s jistotou, že konečný výsledek bude vizuálně působivý a koherentní.

     

    Vytvoření malé barevné studie před hlavní malbou je výborným krokem pro propracování vašeho barevného schématu a řešení možných problémů před samotným malováním. Předchozí hodnotová studie vám při tvorbě barevné studie velmi pomůže, protože barevná studie na ni navazuje. Nejde jen o samotný výběr barev, ale také o určení hodnot barev na základě předchozí hodnotové studie.

    Jednoduše řečeno, různé odstíny mohou být světlé, teplé, studené, více nebo méně syté, nebo smíchané s šedou, zvýšené bílou atd.

    Můžete některé přípravné kroky před malbou vynechat. Tyto kroky vám však mohou velmi pomoci při malbě, ale taky vás určitým způsobem vedou a rozvíjí. Mějte své studie před sebou, pozorně je sledujte. 

     

    Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

    Pojďte se mnou, povedu vás.

    Marie Veselská

    2021-2024© Marie Veselská