Podzim na Staré Moravě, olej na plátně, 25×30

Chodím kolem Staré Moravy velmi často, je to moje  procházková trasa a Stará Morava je staré rameno toku řeky Moravy, tady u nás v Hodoníně. Toto rameno protéká městem a za ním se vrací do hlavního toku Moravy. Jsou tu krásná zákoutí, každé roční období je malebné. Fotím a hledám motivy, náměty. Doma probírám fotky, objevím nějakou vhodnou k malbě a začnu si vizualizovat svůj další obraz. To je ta první fáze. Vizualizace je důležitá. S podporou fotografie si promýšlím základní kompozici obrazu. Nemáte-li fotografii, tak máte obrázek, někde jste zahlédli něco hezkého, co si chcete zkusit namalovat, taky můžete mít vlastní představu, fantazii, držíte v hlavě sen, který chcete dát na plátno… to vše si vizualizujete do svého pojetí obrazu.

Tvorba kompozice je proces

Ve tvorbě kompozice mi pomáhají hlavně studie. Ukáži vám v tomto postupu. Nemá-li obraz dobrou kompozici, je to na něm znát. Proto kompozici nepodceňuji a uvědomuji si její velký význam.

K tomuto obrázku, který už má v mé tvorbě několik variant, již nemám původní fotografii, někde se mi ztratila. Navíc v době, kdy obrázek vznikal, jsem netušila, že někdy budu vést kurzy malování. Nevadí, ukážeme si můj postup, který můžete brát jako doporučení. Doporučení je jen doporučení, v postupu můžete vynechat a přeskočit cokoliv nebo postup doplnit o své vlastní kroky.

Velmi často si tento motiv vybírají mí kurzisti na živých kurzech, je velmi oblíbený. A taky má velmi jednoduchou kompozici. Formát obrázku je malý , pouze 25x30cm.

Rada pro vás, snažte se vybírat si jednoduché náměty a tvořte jednoduché kompozice a zatím vám skutečně stačí menší formáty.

 

 

Jak začínám, a jak začínáte vy? Najděte svůj postup.

Černobílý design – Notan

Notan je velmi často mým prvním  přípravným krokem. Proč tato studie? Tato studie nás vede po celou dobu malby, malíři na tuto studii navazují hodnotovou studií. Začínajícím malířům samoukům, tuto studii doporučuji dělat. Naučí vás vidět hluboký kontrast. Bez kontrastů zůstává obraz plochý. Vydržte, dělejte ji, stačí malá, zachyťte ta nejhlubší a nejtmavší místa jednoduchým způsobem, třeba uhlem. V tomto případě je Notan jednoduchý, při zpracování Notanu si jen řekněte, jde o nejtmavší místa. Abych je měl/a na očích. Jak vidíte stačila mi malá A5 a pár tahů uhlem. Jak vám pomůže Notan? No to nevím, každý jsme jiný, mám zkušenost, že Notan pochopí kurzisti až po několikátém použití. Je to kompoziční pomůcka, ukazuje a nutí vás k správné tvorbě kompozice.

 

 

Takto jednoduše, ptáte se? Ano takto, jde o studii, hledáte nejtmavší místa. Nic víc a nic míň. Co dál?

Hodnotová studie

Jak vidíte může být pokračováním Notanu, jako jsem to zde udělala já. Zase, jednoduše, pár šedých stupňů spolu s bílou a černou a  stačí. O Notanu a hodnotové studii se dočtete v doporučených článcích pro kurz.

 

 

Barevná studie

Konečně něco s nádechem malby, viďte. Barevnou studii namalujte čímkoliv chcete. Pastelkami, pastely, akvarelem, temperou…akrylem. Ujasněte si, jaké barvy použijete při malbě obrazu a v jaké sytosti budou oblasti na obraze v tom vám pomohou obě předchozí studie.

 

 

Barevná studie, Tak tahle byla opravdu rychlá a dost ledabylá, no je to studie, snad bude stačit. Dívám se na všechny tři studie a hledám odpovědi na své otázky. Odpovídám si na ně. Vidím, kde budou ta nejtmavší místa, hluboké temné kontrasty. Vidím vzdálenosti, ale u barevné studie si uvědomuji, že musím být opatrná a budu muset zjemnit barevnost. Chci, aby barvy více odpovídaly podzimní náladě a nebyly tak rozjásané. Rozhoduji se, zda nemám ještě jednou zpracovat barevnou studii, ale studie mi odpovědi dala, takže vím, co si musím pohlídat, proto další variantu barevné studie už dělat nebudu. Hodnoty sytosti si musím dobře hlídat!

Ano, asi tak nějak. Přípravné studie mají právě tento smysl, pomáhají malíři najít optimální řešení. Zpracujte studie a hrejte si s  barvami, najděte pro vás najlepší řešení kompozice.

Připravte si a upravte podklad,

na který budete malovat. Barvy, štětce, ředidla, ostatní pomůcky a můžete začít malovat.

Máte-li připravený podklad, udělejte si  předkresbu, skicu, náčrt, říkejte tomu jak chcete.

Náčrt, skica, předkresba motivu

V tomto případě jsem skicu provedla přímo barvou,štětcem. Můžete skicovat řídkým akrylem nebo i olejovou barvou ředěnou ředidlem. První tahy jsou jasné, vyznačuji si jasné základní horizontální linie, které jsou v obrázku z linií nejdůležitější.

 

Skicu můžete provést taky  suchým způsobem, tužkou, uhlem. A  pokud zvolíte tyto suché, prašné prostředky, je třeba skicu před další malbou  zafixovat. K tomu je dobrý Fixativ. Zhruba ve vzdálenosti 30ti cm skicu přestříkáte a necháte ji dobře zaschnout. Za zhruba 10-15 minut  fixace uschne a kresba se vám už při další malbě nebude rozmazávat.

 

 

 

 

 

Skica je připravena a vy se připravte  na podmalbu.  Podmalba se může taky dělat různými způsoby. O podmalbě se dočtete v článcích doporučených pro kurz. Rozhodněte se jak ji budete dělat.

 

Podmalba

 

Při podmalbě malujete největší plochy řidší barvou, která na ploše převažuje. Začněte od nejvzdálenějších míst, kterým je nebe,  pamatujte, že těsně nad horizontem je nebe světlejší, to je těsně nad nejvzdálenějšími stromy. Tím pro stromy určíte linii, kde se s nebem setkávají. Pokračujte středním prostorem, vodou meandru a dejte základ ostrůvku se stromy, které jsou na tomto obraze ústředním motivem. Podmalba znamená postupovat v plochách, přesuňte se napravo, dejte lesíku základ, z kterého vyrůstá, probarvěte stinná místa hodně tmavou červeno hnědou barvou, Hledejte svůj správný odstín. Přes tuto oblast vytáhněte pár kmenů. Zbývá popředí, tvarujte břeh, abyste si vytvořili terén svažující se k vodě. Všechna místa prohlédněte, zbývá vám ještě něco, máte podmalbu po celé ploše, odrazy stromů ve vodě taky? Podmalba pomalu a plynule přechází v malbu.

 

Podmalba obrazu POdzim na Staré Moravě

Malba

 Malba plynule navazujena podmalbu, rozmíchávaná barva je  mírně hustší než při předchozí práci na podmalbě. Projděte oblohu, je tam rozdíl v tónech? Nad horizontem (velmi světlé tóny) a nad hlavou diváka (tmavší tón modrého odstínu).

Barvy vzdálených stromů hodně jemně namíchejte, lomíte je do pastelových barev, řada stromů se svými větvemi prolíná a vy je taky tak namalujte, jsou to barevné prolínající se skvrny. Ve špičkách stromů je nejvíce světla, směrem k zemi je u těchto stromů tmavěji. Nahoře je více vzduchu, proto se snažte  aby okraj vrcholků stromů byl taky tak vyjádřen, stromy jsou různě vysoké a jinak vzdušné a husté. Skvělé, nejvzdálenější část je hotová. A jdeme dál.

 Nyní se zaměřte na  zpracování stromů na ostrůvku. Pomalu tvarujte tyto podzimně zbarvené stromy, jejich barvy jsou proměnlivé a sytější, sytější barvy vám je přiblíží, dejte pozor na jejich velikost. Namalujte na ostrůvku skupinku několika různě zbarvených stromů a keřů. Zachovejte hloubku tmavých míst. Oblast pod stromy je nejtmavší! Výborně. Současně znovu projděte odrazy stromů ve vodě, jak těch vzdálených, tak těch na ostrůvku. 

 Máte zadní prostor a střední část zpracovánu. Podívejte  se na obrázek, stromoví na pravé straně jsem malovala  tak, že do pozadí jsem dala tmavší odstín v převažujícím hnědo červeném odstínu, přes tuto oblast jsem namalovala kmeny, nejtmavší barvou ty kmeny, které jsou nejhlouběji v této části, světlejší stín jsem dala kmenům na okraji u vody. Kombinujete barvy, lehkými tahy naznačujete skupinky větviček s listím, které se mění podzimními barvami. Větvičky vytahujte vzhůru až přes okraj obrazu.  Důležitá oblast stínů je dole pod stromy, uvědomujete si ji? Stále se nám připomíná kontrast černobílého designu Notan. Popředí je nejnáročnější, nyní je čas vpustit trochu detailů. Upřesní terén v popředí před lesíkem.

Na chvíli si sedněte, pozorujte obraz. Vraťte se na  místa, která vás něčím zneklidňují. V pohodě? Jdeme dál.

Všimněte si stínů u země pod stromy. Tvarujte povrch pod stromy směrem k okraji břehu. Dejte sami sobě čas. Prohlédněte si obrázek, promyslete si, zda některá místa ještě nepotřebují váš zásah. Výborně, jdeme namalovat traviny, co rostou na okraji ostrůvku a dělají tu oblast zajímavou. 

Lehce propracujte traviny před ostrůvkem a napravo od něj. A taky v popředí, přímo před vámi a u lesíku napravo. Dělejte jednoduché tahy, travinami modelujete terén. Nesnažte o propracované detaily, tento obrázek opravdu není o detailech, má za úkol učit vás pracovat s celkem.

Podívejte se na vodu, znovu projděte odrazy stromů ve vodě, jemné budou u nejvzdálenějšího břehu, sytější odraz bude u stromů na ostrůvku. Ano, stále se opakuji, kontrolu dělám často a často si odpovídám na otázky, nesmí mě nic zneklidňovat ani rušit. Jemně si hrajte s vodou, měla by navodit propojení s barevnými odrazy. Modř nebe odráženého na vodě je nejsytější před divákem, nejblíže před námi, na to nezapomeňte. Máte?

Je čas na hodnotící pauzu. Mám takový malý rituál, uvařím si dobrý čaj, sednu si pohodlně a dívám se na obraz, zhruba ze dvou až tří metrů. 

 

Popíjím čaj, dávám čas sobě i tomu obrazu. Někdy se dívám hodně dlouho.  On obraz, mi má říci, co mu chybí. A já bych to měla poznat. Mám otázky, když si na ně odpovím a jsem spokojena, je obraz hotov. Dívám se a dívám, už vím, kam ještě položím štětec a kde ještě propracuji některá místa.

A jak jste na tom milí malíři?

Jsou kontrasty jak mají být? Je vzdušná perspektiva v pořádku? Jsou vzdálenosti, jasné, nejvzdálenější objekty, pak bližší a nejbližší. Ruší mě něco v tomto pozorování? Popředí? Je dostatečně propracován můj lesík, zůstal vzdušný? Nepřehnala jsem to s detaily v popředí?  Otázek může být celá řada.

 

Přeji vám krásné chvíle při malování.

 

                                     

 

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská