Příběhy obrazů – jsou něčím, co k obrazu patří, buď příběh vyprávějí samy nebo příběh skrývají a je na divákovi, aby je objevil svou vlastní fantazií a představivostí. A pak jsou příběhy, které naopak dají vzniknout obrazům. Každý malíř je vizuální vypravěč.

Jsem tu pro vás milí přátelé. Malovat obrazy je moje velká radost.

A jsem ráda, když vás zaujmou.

Marie Veselská