Notan je zjednodušeně černobílá studie

Malba a Notan k sobě neodmyslitelně patří

Jde o černobílý design a slovo Notan doslova znamená „lehká a temná harmonie“. Umělci používají „notanské studie“ k prozkoumání různých uspořádání světlých a tmavých prvků v obraze, aniž by je rozptylovaly jiné prvky, jako je barva, textura a jemnější detaily. V praxi to zahrnuje malování temnoty černou barvou a světel bílou barvou. Jinak řečeno používáme dvě hodnoty NOTAN, proto taky mluvíme o černobílém designu.

Další definice Notanu

Označení Notan je japonské slovo, které se překládá jako „rovnováha světla a tmy“. Je to princip designu, který naznačuje, že sílu a rovnováhu v kompozici lze nalézt prostřednictvím harmonického vztahu mezi světlými a tmavými tvary. Pokud uspořádání těchto tvarů tvoří účinnou abstraktní kompozici, pak bude mít silnou kompozici i malba, která je na ní postavena, se vší svou barevností a detailem.

Další poučení o Notanu

Jde o typ kompoziční studie, která odhaluje základy kompozice prostřednictvím použití pouze tmavé a světlé, černé a bílé. Ačkoli se notan při definování svých tvarů spoléhá na světlo a tmu, nejedná se o hodnotovou studii v obvyklém smyslu; je to primárně nástroj pro definování tvaru a vzoru. 

Všechny tyto definice, co jsem uvedla, říkají, že jde o rovnováhu světla a tmy a že je to prostředek pomáhající v tvorbě kompozice.

Přes tyto definice, mnozí malíři vnímají Notan jako dvoustupňovou hodnotovou studii.

Ano, Notan definují jednotliví umělci různě, dají se použít použít 2 hodnoty a dá se použít víc hodnot,          3 a 4 hodnoty.

Notan, s více jak 4mi hodnotami, je již hodnotovou studií. K hodnotové studii se dostaneme v některém z příštích článků.

 

Notan černobílý design

černobílý Notan

Notan tři stupně

tři stupně

Notan, čtyři stupně

čtyři stupně

Ukázky

několika Notanů,  černobílý design poznáte, jde jen o černou a bílou bavu, pak 3 stupňový Notan s jedním středním stupněm šedé a 4 stupňový Notan se dvěma středními stupni šedé.

 

Využití Notanu

Jak můžeme tedy NOTAN využít. Máme-li již jasno, co chceme mít na obraze, ukončili jsme svou vizualizaci. Máme jakousi hrubou představu o kompozici, ale kompozici je třeba upřesnit dříve než začneme malovat obraz. Přecházíme tedy do fáze tvorby kompozice.

Uvědomujeme si, kde chceme mít nejhlubší stíny, nejsytější světlo v souvislosti s objekty v prostoru na obraze. Notan studie může být docela malá, většinou jde o formáty A5, A4.

Rychlé zpracování Notanu

Notan studie bývá taky velmi rychle zpracovaná, nezabere vám víc než pár minut. Provedete ji například jen černým zvýrazňovačem, černým uhlem, tužkou č. 1, taky může být na čtvrtce nahozena štětcem černou barvou. Prostě jde o rychlou malou černobílou studii, může být více, či méně propracovaná, podle toho na jaký obraz ji potřebujeme a taky dle toho jak jsme zvyklí a jak náročný obraz chceme malovat.

Pomocí Notanu tvoříme kompozici

Každá kompozice je v podstatě uspořádáním jednoduchých abstraktních tvarů. Pokud se chce umělec stát skutečným tvůrcem – který rozumět kompozici, musí umět velmi dobře určit správné tvary, ve světle i tmě., určit rovnováhu mezi oběma stupni a objekty správně rozmístit. Rozsah hodnot je malý, znovu opakuji, černá, bílá a střední tón, případně dva střední tóny.

Použitím těchto stupňů vyjádříme kompozici v její neredukovatelných tvarových podmínkách. Pomocí Notanu vyjádříme gradaci i pohyb na obraze, rovnovážnost a lehkost, stejně tak dominanci, vzdálenost a další prvky malby se tak stanou lépe rozpoznatelnými a vnímavými.

Notan je v malbě základním kamenem

Proč je Notan studie považována za zásadní? Protože základní tvary objektů, nemusí být všechny zcela zřejmé. Když tvoříme živý obraz, tím myslím obraz ze života, krajinomalbu, přírodní zátiší, či jiné zátiší, portrét i figuru, dostáváme se do středu s mnoha podněty kolem objektů, s jejich tvarem, velikostmi, barvami, s mnoha detaily a s umístěním, vzdálenostmí mezi nimi atd. Jsou to všechno prvky, které je nutné dobře sladit, aby obraz byl dobře čitelný a nic nás na obraze nerušilo. To vše má vliv na naši finální malbu. My jako malíři se musíme orientovat v té směsi prvků, taky musíme rozhodnout, které prvky vynecháme nebo přidáme, musíme určit jasnou strukturu kompozice a tu udržet po celou dobu malby. V tom nám pomáhá Notan.

Praxe je praxe, tak jdeme na to

Pro náši praktickou ukázku jsem vybrala fotografii, kterou mám od dcery, je to cesta lesem, v učitém místě prosvícená sluncem. Podíváme se na ni. Vyhodnotíme si ji v mysli, dokončíme vizualizaci. To bude náš první krok práce. Jak vidíte udělala jsem si výřez z fotografie, to byl důsledek mé vizualizace, celý záběr fotografie malovat nechci..

 

Notan mi ukazuje chyby v kompozici

Notan mi velmi rychle dává najevo, že jsem zapomněla na světlo přicházející z pozadí. Je to AHA moment, asi bych měla udělat ještě jeden upřesňující Notan. Ale nyní chci ukázat ten proces a přínos Notanu. Takže co? Uvědomuji si co mi říká a jdu dále.

Ano a to je přesně to, co má tato studie se zvláštním názvem přinést. Odpovědi na nevyřčené otázky, které by určitě přišly a vy byste je museli řešit nebo byste je pominuli a došlo by k chybám v kompozici.

Prohlížím si studii a už nyní si uvědomuji, co všechno mi Notan říká. Moje vizualizace se upřesňuje současně s tím jak pracuji na Notanu a moje kompozice se vytváří a zpřesňuje. Ujasňuji si najsilnější tmavé stíny a nejvější syté světla.

Každý z malířů si rozhodne, zda Notan zavede do svých přípravných prací, může si udělat několik Notanovských studíí a dál s nimi pracovat.

Rovnovážnost tmy a světla to je Notan

U každého obrazu, motivu, který chcete malovat, by měla být určitá rovnováha mezi světlými a tmavými místy. Jsou obrazy, u kterých je velký kontrast, hluboký. Jiný obraz si zase hraje s jemnými kontrasty. Vaše oko u každého obrazu zaznamenává hlavně kontrasty, ať už jsou velmi výrazné nebo méně nápadné, ale jsou tam. U oblíbených impresionistů je NOTAN někdy málo patrný, je to technikou malby, tahy štětce a barvy rozptylují oko diváka. Malíř ví, co všechno může diváka rozptýlit na jeho obraze, proto, aby na obraze udržel pozornost diváka, tak si zpracovává základní NOTAN. V jistém smyslu představuje NOTAN nejzákladnější abstraktní design obrazu.

Možná vás napadá, zda je nutné k malování si zpracovávat NOTAN.

Samozřejmě, že není, ale musíte se pak spolehnout na jiné vizuální prvky, s kterými utvoříte kompozici a které zajistí, že se kontrast v obraze objeví. Dobrá kompozice pomáhá vašemu obrazu vyprávět příběh, který malujete. Těmi prvky jsou barvy, jejich sytost, způsob pokládání štětce, kompozice barevná, perspektiva aj.

 NOTAN je jeden ze základních pilířů malby.

 

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská