Kdo je kopista

Kopista je malíř, který vytváří kopie obrazů velkých mistrů, díla jsou k nerozeznání od originálů. Často kopie od orginálů nerozezná ani odborník, znalec uměleckých děl. Tito malíři takové kopie vytváří na zakázku pro galerie, majitele vzácných obrazů. Majitelé vzácných obrazů své originály chrání právě tím, že ve výstavních sálech se vystavují kopie. Je to tedy legální povolání , prospěšná činnost, takový člověk musí vše pečlivě evidovat, aby nepřišel do střetu se zákonem. Kopista může být znalý restaurátorské práce. Jeho základním přístupem je, že nevnáší do díla svůj vlastní styl. Originální dílo prozkoumá velmi pečlivě ve všech vrstvách, materiálově a technicky. Kopista malbu vede tak, aby provedení prostě odpovídalo originálu. Zohledňuje vše, různá poškození, vliv prostředí, změny materiálu v průběhu času atd. 

   

Kdo je restaurátor

Je to vyškolený, vyučený odborník v oboru restaurátorství. Jeho úkolem je zachování a obnova umělekých děl. Samozřejmě, že restaurovat se vyplatí jen umělecké a historicky cenné dílo. Velmi si vážím všech dobrých restaurátorů a obdivuji jejich práci. 

Restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie z kostela sv. Vavřince ve  Vysokém Mýtě - ÚOP Praha

restaurovaný obraz Na nebevzetí Panny Marie z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

Kdo je falsifikátor

Falsa dělá  zdatný malíř, který vytváří kopie originálů a vydává je za originály. To není v souladu se zákonem.Tato podvodná činnost je jistě odsouzeníhodná. A ani v dnešní době to není nic neobvyklého, že se na trhu s uměním padělky objeví. Není tedy kopie jako kopie, jak jsem uvedla může být kopie, jejíž účelem je chránit originál a pak je kopie falsum nebo-li padělek ,od počátku vzniku, protože na začátku stojí špatný úmysl.

Známá je kauza VIP klientů komerční banky, kdy kromě falzifikátora byl stíhán překupník a i znalec uměleckých děl.

Han van Meegeren / Kristus a cizoložnice, kolem 1936-40 (falzum obrazu Jana Verneera)

Ukázka : falsum obrazu od Jana Verneera

 

Maluješ obraz dle starého mistra

Když si maluješ obraz podle známého, již nežijícícho malíře (který zemřel před 80 lety nejméně) a nepokoušíš se vytvořit kopii s úmyslem vydávat ji za originál a takto ji zpeněžit, je vše v pořádku. Tento obraz ti slouží pouze jako výuková tvorba a výsledné dílo máš pro svou vlastní potřebu, a to není nic proti ničemu. Pokud takové dílo nevydáváš za originál. Pokud uvádíš při jeho prezentaci, že jde o malbu podle určitého obrazu od určitého autora, je opět vše v souladu s autorským právem.

 

Galerie Schikaneder | Obrazy Pospiech 

Velmi často se začínající malíři samouci věnují kopiím malíře Schikanedera. Zadumanost jeho obrazů láká a zpracovat takovou předlohu je pro začínajícícho malíře výzva.

 

Ovlivní malování dle mistrů tvůj vývoj?

Pokud se věnuješ tomuto obmalovávání jednoho autora, moc ti to nepřinese. Ano naučíš namíchat barevné odstíny z obrazu. Možná i dokážeš napodobit styl onoho mistra. Ale, potlačuješ své vlastní umělecké vklady. Když už tě to baví, doporučuji střídat autory obrazů, které obmalováváš a na kterých se učíš. Ale podotýkám, že pro tvůj vývoj je daleko nejdůležitější, abys byl sám sebou, to znamená malovat obrazy s vlastním malířským projevem a od mistrů si brát jen to, co se k tvé autorské tvorbě hodí.

Pozor na to.

Já rozhodně nejsem pro malování kopií starých mistrů. Hlavně z toho důvodu, že to nikdy nejsi ty, přestože držíš ten štětec ty.

 

 

Mějte se a malujte …. Ať se daří.

Ahoj, předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky,           s cílem předat lásku k malířskému umění. 

Marie Veselská