Atmosférická perspektiva (taky se užívá název vzdušná nebo letecká perspektiva) se týká vlivu atmosféry na vzhled objektů, když se na ně díváte z dálky. Objekty ve větší vzdálenosti vidíte méně jasně a jejich barva se mění v hodnotě, sytosti a odstínu. Jako umělec můžete zvýšit náladu a pocit ve své práci tím, že budete zveličovat tyto efekty ve své malbě. To vytváří větší iluzi hloubky a vzdálenosti a pomáhá nastolit náladu a pocit z krajiny. 

Pokud je to možné, dívejte se do dálky, všimněte si, jak vypadají hory nebo vzdálené budovy, a porovnejte to s tím, jak by mohly vypadat při pohledu zblízka. Je v nich méně detailů a čím dále jsou, nabývají modrého odstínu (nebo jiné barvy, v závislosti na úrovni znečištění v oblasti nebo dokonce na denní době). Znalost umělecké definice atmosférické perspektivy pomáhá tomuto fenoménu porozumět a znovu jej vytvořit v uměleckém díle.

turista relaxuje na horském hřebeni při východu slunce - panoramata - stock snímky, obrázky a fotky

 zdroj obrázku : Pixabay

Co způsobuje atmosférickou perspektivu?

 

Atmosférická perspektiva  je způsobena rozptylem lehkých molekul vzduchu a částic ve vzduchu. Čím více je světlo rozptýleno mezi objektem a okem diváka, tím zamlženější bude objekt vypadat. A protože modré světlo je rozptýleno více než jiné vlnové délky, objekty vzdálenější se zdají být modřejší než objekty blíže k divákovi.

 

Není k dispozici žádný popis fotky.

autorka obrazu: Marie Veselská

Za denního světla se zdá, že se barva objektů v dálce mění, protože světlo v atmosféře se rozptýlí. Když světlo dopadá na jednotlivé molekuly vzduchu, vodní páru, kouř a další látky znečišťující ovzduší, rozptyluje se do více směrů. Rozptýlené světlo interferuje se světlem odraženým přímo od objektu. Tím se snižuje kontrast mezi objektem a atmosférou kolem něj (osvětlenou světlem oblohy). Modré světlo, které má krátkou vlnovou délku, se rozptyluje více než jiné barvy s delší vlnovou délkou. To je důvod, proč se obloha obvykle jeví jako modrá a proč se vzdálené objekty zdají modřejší než ty, které jsou blízko pozorovatele.

 

Tři hlavní účinky atmosférické perspektivy

Jak se vzdálenost mezi vámi a objektem zvětšuje:

  1. Snižuje se kontrast mezi objektem a jeho pozadím a snižuje se i kontrast detailů uvnitř objektu. Obvykle bude hodnota předmětu světlejší.
  2. Barvy objektu jsou méně syté a více šedé. Snižuje se sytost (saturace).
  3. Barvy objektu se posouvají kolem barevného kruhu směrem k barvě pozadí, která je obvykle studenější a více do modra. 

 Efekty při východu a západu slunce

Přestože barvy vzdálenějších objektů jsou obvykle chladnější a modřejší, existuje výjimka kolem východu a západu slunce. V tuto denní dobu je barva pozadí více načervenalá. Vzhledem k tomu, že barva objektů ve větší vzdálenosti směřuje k barvě pozadí, budou tyto hory také vypadat spíše načervenalé než modré.

Není k dispozici žádný popis fotky.

 autorka obrazu : Marie Veselská

Proč je atmosférická perspektiva důležitá?

Atmosférická perspektiva  (někdy nazývaná  letecká perspektiva či vzdušná ) je důležitá, protože bez ní budou vaše obrazy působit, jako by neměly žádnou hloubku. Je nezbytnou součástí nálady každé krajinomalby.

Atmosférická perspektiva  (nebo  letecká perspektiva ) ovlivňuje tři vlastnosti barvy. Ovlivňuje odstín (co běžně považujeme za barvu), hodnotu (jak je něco světlé nebo tmavé) a sytost barev (jak intenzivní nebo barevný je předmět).

Jak dosáhnete atmosférické perspektivy?

Efekty atmosférické perspektivy můžete simulovat  použitím šedivějších a neutrálnějších barev v dálce a přimícháním více modré do vzdálenějších objektů. Udržujte kontrast hodnoty vyšší u objektů v popředí a o hodně nižší v pozadí.

 

 Přeji radostné malování !

 

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská

Osobní Fotografie

Marie Veselská

Malíř  a  lektor

Jsem tu pro vás milí přátelé, na mých kurzech se vám budu věnovat s velkou péčí.

Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.