Art Klub

Vzdušná perspektiva,

Atmosféra má vliv na vzhled objektů, když se na ně díváte z dálky. Při malbě mluvíme o vzdušné, letecké nebo atmosférické perspektivě. Objekty ve větší vzdálenosti vidíte méně jasně a jejich barva se mění v hodnotě, sytosti a odstínu. Jako umělec můžete zvýšit náladu a pocit ve své práci tím, že budete zveličovat tyto efekty ve své malbě. To vytváří větší iluzi hloubky a vzdálenosti a pomáhá nastolit náladu a pocit z krajiny. 

Pokud je to možné, dívejte se do dálky, všimněte si, jak vypadají hory nebo vzdálené budovy, a porovnejte to s tím, jak by mohly vypadat při pohledu zblízka. Je v nich méně detailů a čím dále jsou, nabývají modrého odstínu (nebo jiné barvy, v závislosti na úrovni znečištění v oblasti nebo dokonce na denní době). Znalost umělecké definice atmosférické perspektivy pomáhá tomuto fenoménu porozumět a znovu jej vytvořit v uměleckém díle.

turista relaxuje na horském hřebeni při východu slunce - panoramata - stock snímky, obrázky a fotky

zdroj obrázku : Pixabay

Co způsobuje atmosférickou perspektivu?

 

Atmosférická perspektiva  je způsobena rozptylem lehkých molekul vzduchu a částic ve vzduchu. Čím více je světlo rozptýleno mezi objektem a okem diváka, tím zamlženější bude objekt vypadat. A protože modré světlo je rozptýleno více než jiné vlnové délky, objekty vzdálenější se zdají být modřejší než objekty blíže k divákovi.

Údolí v horách

autorka obrazu: Marie Veselská

Za denního světla se zdá, že se barva objektů v dálce mění, protože světlo v atmosféře se rozptýlí. Když světlo dopadá na jednotlivé molekuly vzduchu, vodní páru, kouř a další látky znečišťující ovzduší, rozptyluje se do více směrů. Rozptýlené světlo interferuje se světlem odraženým přímo od objektu. Tím se snižuje kontrast mezi objektem a atmosférou kolem něj (osvětlenou světlem oblohy). Modré světlo, které má krátkou vlnovou délku, se rozptyluje více než jiné barvy s delší vlnovou délkou. To je důvod, proč se obloha obvykle jeví jako modrá a proč se vzdálené objekty zdají modřejší než ty, které jsou blízko pozorovatele.

 

Tři hlavní účinky atmosférické perspektivy

Jak se vzdálenost mezi vámi a objektem zvětšuje:

  1. Snižuje se kontrast mezi objektem a jeho pozadím a snižuje se i kontrast detailů uvnitř objektu. Obvykle bude hodnota předmětu světlejší.
  2. Barvy objektu jsou méně syté a více šedé. Snižuje se sytost (saturace).
  3. Barvy objektu se posouvají kolem barevného kruhu směrem k barvě pozadí, která je obvykle studenější a více do modra. 

 Efekty při východu a západu slunce

Přestože barvy vzdálenějších objektů jsou obvykle chladnější a modřejší, existuje výjimka kolem východu a západu slunce. V tuto denní dobu je barva pozadí více načervenalá. Vzhledem k tomu, že barva objektů ve větší vzdálenosti směřuje k barvě pozadí, budou tyto hory také vypadat spíše načervenalé než modré.

 

Proč je vzdušná perspektiva důležitá?

Vzdušná perspektiva  je důležitá, protože bez ní budou vaše obrazy působit, jako by neměly žádnou hloubku. Je nezbytnou součástí nálady každé krajinomalby.

Vzdušná perspektiva ovlivňuje tři vlastnosti barvy. Ovlivňuje odstín (co běžně považujeme za barvu), hodnotu (jak je něco světlé nebo tmavé) a sytost barev (jak intenzivní nebo barevný je předmět).

Jak dosáhnete atmosférické perspektivy?

Efekty atmosférické perspektivy můžete simulovat  použitím šedivějších a neutrálnějších barev v dálce a přimícháním více modré do vzdálenějších objektů. Udržujte kontrast hodnoty vyšší u objektů v popředí a o hodně nižší v pozadí.

 

Přeji radostné malování !

 

Jsem malířkou a lektorkou malování. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.

Marie Veselská