Alla prima – olejomalba

4. 12. 2021 | olejomalba v kostce

Malba olejem

je známa mnoho století dozadu. Ustálila se jako klasická technika olejomalby, které taky říkáme vícevrstvá.

Alla prima technika

 neboli přímé malování je odvážný způsob, jak malovat, protože je spontánní. Spíše než pečlivá kresba a podmalba v po sobě jdoucích vrstvách (ve kterých se tón a barva řídí odděleně) se hledá, míchá a maluje pravda barvy a tónu najednou! Tato oblíbená technika v olejomalbě vznikla mnohem později, je označovaná jako alla prima a objevila se až s příchodem volných přístupů k malbě. Přiřadit období vzniku této techniky není jednoduché. První díla vznikala touto technikou již v 18 století, rozšířením této techniky se dosáhlo i jejího rozvoje, odvážných malířů přibývalo. Nejvíce k rozvoji alla prima techniky přispěli malíři novátoři v polovině 19 století, následný nástup impresionistů tuto techniku pozvedl a dnes je často používanou.

 

van Gogh ukázka
Ukázka Turner

Autory obrázků jste jistě poznali, Turner, van Gogh. Taky se vydali neznámou cestou nové techniky alla prima, možná jen zkoušeli, hledali nové postupy, nové vyjádření, výsledkem jsou překrásná spontánní díla, která  jsou jedinečná.

 

Allla prima

je malířská technika, která se v olejomalbě dá popsat slovy „mokrý do mokrého“. Na již dříve aplikované vrstvy mokré barvy se nanášejí další vrstvy mokré barvy. Tím se liší od tradiční klasické malby. Klasická olejomalba se striktně drží postupu, kdy další vrstva malby se nanáší až po úplném zaschnutí vrstvy předchozí. Naproti tomu technika alla prima spočívá ve zvládnutí malby na jedno sezení, případně na dvě sezení. V průběhu malby by neměla vrstva zaschnout. A pokud zaschne, je třeba ji plynule zkombinovat s klasickou malbou. Moc učené že, jednoduše do další vrstvy přidáte při míchání barvy do svého média k rozmíchání menší množství oleje a obraz dokončíte.

Mluvíme o alla prima technice v olejomalbě, proto si musíme pojem schnutí vysvětlit. Olejomalba je mastná, olej v barvách neschne, ale oxiduje. Oxidace olejové barvy trvá poměrně dlouho. Proto při malbě alla prima se s vrstvou nanesené malby dá poměrně dlouho pracovat, záleží na malíři jaké ředidlo použije. Některé ředící rozmíchávací prostředky jsou sušící a některé dobu schnutí prodlouží.

Na rozmíchání barev a k dosažení určitých vlastností barev používáme

Ředidla, oleje, gely a  vosky, sikativy, pasty. Některé látky schnutí zrychlí, jiné naopak zpomalí, jak už jsem výše napsala. Každý z malířů pracuje  jiným způsobem, do barev přidává tedy i jiné média na ředění, tak aby byl schopen svou malbu zpracovat v tom čase, který potřebuje a rychlostí jakou potřebuje. Dobu schnutí i rychlost schnutí může pomocí přídavných látek případně prodloužit. Nyní jsme si vysvětlili, proč je možné pracovat v technice alla prima.

Nyní více k technice alla prima z hlediska stylu

Protože máme-li pracovat rychle, pak asi nebudeme chtít pracovat na na jednom obraze měsíce. Alla prima styl se využívá již více než jedno, možná celá dvě století. Zhruba po tuto dobu začaly vznikat díla velmi spontánní, znakem je volnost projevu, detail není úplně prvořadým prvkem, vznikly nové malířské směry, právě díky uvolněnosti projevu. Studujte malíře, prohlížejte si jejich díla, choďte na výstavy, hledejte zhruba styl, který vás osloví a budete jej považovat za ten, kterým by vám vyhovoval.

Na druhou stranu, detail u skupiny malířů, své pozice neztrácí. Jsou to malíři realismu, hyperrealisté apod. Tito malíři využívají taky techniku alla prima, techniku si přizpůsobili a v jedné velmi jemné vrstvě malují  hyperrealistická díla. (pozn. tuto techniku soukromně nazývám alla prima roztíraná).

Malíř by měl být schopen pracovat vědomě, měl by mít zvládnutou kresbu, skicování, kompozici, barevnost, perspektivu a další dovednosti, jednoduše řečeno měl by vědět co bude malovat, jak to bude malovat. Je potřeba určitá odvážnost, řízená vědomostmi.

Jak to vše zvládnout?

Procvičováním, neustálým systematickým procvičováním. Malíři si vytváří svůj postup, jsou to postupy od hledání motivu, přes přípravné studie až po finální zpracování obrazu. Nějaké rady mohou být přijaty, jiné se klidně přeskočí. Doporučení se aplikuje, když to nejde, hledá se něco jiného. Buďte spontánní, volní a zkoušejte co vám sedí. Naučte se pracovat s tvary a kontrasty, vnímejte světla a stíny, nebojte se barev, nejste fotografové, ale malíři. Nedbejte maličkostí, drobností, detail, pokud nechcete být hyperrealistickým malířem, postrádá důležitost..

Doporučení postupu je následující, s tím, že cokoliv je možné vynechat, spojit nebo více rozpracovat, postup je v podstatě obecný, platí pro obě techniky v olejomalbě:

Nalezení motivu – vizualizace = představa obrazu – studie černobílá – hodnotová studie – barevná studie – nalezení kompozice – hlavní tvary – hlavní kontrasty- skica, podmalba, malba – volba techniky. 

 

 

Jsem malířkou a lektorkou olejomalby a malby obecně. Předávám začínajícím malířům samoukům své zkušenosti malířky, s cílem předat lásku k malířskému umění. Lektorská činnost je velmi naplňující, přináší mi spoustu radosti, ráda ji budu sdílet s vámi.
Marie Veselská

Nové články

Přidej se k malířům bez škol.

Nejlepšími motivy jsou vaše motivy. To je nejvíc, co obrazu můžete dát.

Vaše inspirace, vaše vnímání, vaše vidění věcí a souvislostí, dělá obraz jedinečným a originálním.


Teorie nemusí být nuda a ztráta času, může to být objevování nových cest.