Abstraktní umění

V malířském umění jde o styl, který je velmi rozličný. Autoři vychází z různých východisek, mají různé cíle i představy o funkci umění vůbec. Proto si abstraktní umění rozdělíme na dvě prostředí.

V prvním prostředí, v prvním proudu této tvorby se vychází ze základních prvků jako tvar, barva, obry, linka apod. Ty jsou přesně vázány na realitu, na konkrétní objekt. Způsob zobrazení je sice velmi nekonkrétní, ale drží se obsahu, sdělení, smyslu.

Druhé prostředí, kde vzniká abstraktní umění, sice vychází ze skutečnosti, ale nezobrazuje ji konkrétně, nýbrž skutečnost velmi zjednodušuje, tvarově i barevně, dává pouze tušit o co jde a při tom výkladem, se můžeme široce minout nebo různit.

                                          Může jít o kreativní obsah

                                          Jackson Pollock

 

Vasilij Kandinskij

Kam datovat vznik abstrakce

Nemýlíte se, je to dvacáté století, začalo to kubismem a posléze pokračovalo řadou dalších stylů. Vůbec 20. století  je stoletím odvazu v malířském umění. Následoval konstruktivismus, neoplasticismus, Bauhaus, suprematismus, kinetismus, minimalismus, rayonismus, abstraktní expresionismus, a já nevím co ještě, možná jsem na něco zapomněla.

 

Může jít o kreativní obsah hrad Bran

Jindřich Štýrský

P. Picasso