Art Klub

Kombinovaná technika

Abychom předešli omylu:

1 – Když je obraz malován na podkladu s akrylovým šepsem, gessem atp. nebo šeps a gesso si malíř předem barevně zatónuje akrylovými barvami a ještě udělá jeden nátěr akrylovou řídkou barvou ve smyslu zatónování podkladu. A až pak začne malovat olejovými barvami, nejedná se o kombinovanou techniku,

 jedná se o olejomalbu.

2 – Je-li obraz malován na podklad, který byl upraven, jak je uvedeno výše a následně, v podmalbě, byť jen v jedné její části, použije akrylové barvy nebo strukturovanou pastu aj. materiály a až pak nebo současně, či místy pokračuje olejovými barvami,

jde o kombinovanou techniku.

3 – Je-li v postupu zhotovení obrazu využito tisku jedná se o tisk.

Je-li v postupu využito tisku a následně je tisk ještě upravován barvami, ať už olejovými nebo akrylovými. Nebo je-li tisk následně zalakován bez úprav barvami nebo s úpravami, jde stále o tisk s úpravami. Jakýkoliv postup s tiskem, není malířskou kombinovanou technikou.

Tisk není malířská technika!!!

Jsem malířka a lektorka olejomalby. Předávat zkušenosti a lásku k malování mi dává smysl.

Pojďte se mnou, povedu vás.

Marie Veselská